De organisatie leren leren: ontwerpen, veranderen, vernieuwen

 

Vorig jaar hebben we voor het eerst de groepen deelnemers van de leergang Ontwerpen van Leertracten (OVL) (zie http://www.corporate-education.com/OVL) en de LCL samengevoegd. In deze pilot onderzochten we onze aanname dat de groepen veel van elkaar konden leren doordat ieder dan nét iets meer meekrijgt van de specialisatie van de ander (kort gezegd is dat LCL: strategisch adviseren, OVL: relationeel ontwerpen). We beschouwen het experiment als geslaagd en werken daarom dit jaar opnieuw met één groep waarin de twee sporen van advies en ontwerp elkaar zullen versterken. Leerjaar 1 is het basisjaar, leerjaar 2 is het optionele verdiepingsjaar. Vanaf nu is het dus mogelijk om na het eerste jaar te beslissen of je je opleiding daarmee wilt afronden, of dat je verdere verdieping zoekt en doorgaat met leerjaar 2. 

Deze leergang

 

De Leergang Ontwerpen van Leertrajecten (OVL) is een krachtig traject van 9 maanden:

  • waar je je ontwikkelt als vakkundig ontwerper van leertrajecten;
  • waar je werkt aan persoonlijke ontwikkeling als krachtig intern adviseur;
  • dat verbinding heeft met dagelijks werk via een project in je eigen organisatie;
  • dat veel mogelijkheden biedt voor het leren van elkaar;
  • dat door diversiteit in deelnemers, en bezoek aan andere organisaties, uitwisseling mogelijk maakt.

 

Opbrengsten voor de deelnemer

 

Als deelnemer heb je aan het eind van de OVL een ontwikkeling doorgemaakt op:

  • Vakmanschap; je verruimt je perspectieven, methodieken en vaardigheden als opleidingskundig ontwerper. In deze leerlijn leer je scherpe analyses te maken en krachtige trajecten te ontwerpen waarin leren een (deel van) de oplossing van een organisatievraagstuk is.
  • Adviseren; je leert hoe je effectiever kunt zijn in het nemen van invloed in gesprekken en in processen in organisaties. Je vergroot zo je waarde als (intern) adviseur voor huidige en toekomstige opdrachtgevers.
  • Persoonlijke ontwikkeling; je bouwt je eigen stevigheid en persoonlijke kracht verder uit. Je werkt aan het optimaal benutten van je persoonlijke talenten zodat je in je advies- en ontwerpwerk extra krachtig bent.


Deze drie thema’s vormen drie rode draden door het traject.

 

Opbrengsten voor de organisatie

 

Gedurende de OVL werk je aan een ontwerp/advies-opdracht in je eigen organisatie. Parallel aan de bijeenkomsten werk je aan een concreet en actueel vraagstuk. Je maakt daarbij gebruik van de modellen, vaardigheden, methoden en instrumenten die je aangereikt krijgt in het traject. Uiteindelijk kom je zo tot krachtige en passende oplossingen voor het vraagstuk uit jouw organisatie, oefen je in je eigen praktijk en vergroot je zo je bekwaamheid. In dit project word je ondersteund door één van de OVL-begeleiders.


Het einde van het OVL traject bestaat uit een proeve van bekwaamheid waarin je aan de hand van je opdracht laat zien hoe je als ontwerper en als adviseur bent gegroeid. De schriftelijke weerslag van dat project vormt de basis voor een professionele discussie over jouw ontwerp en adviseurschap.

 

Juni 201724
Foto Helma Broers Kersbergen
" Helma was deelnemer aan Talentgericht en systemisch werken.
Ik begeleid iedere maand nog enkele talentopstellingen. Erg leuk. Dat doe
ik binnen het havenbedrijf en ook op plekken waar geen haven in beeld is.
Afgelopen voorjaar ben ik geïnterviewd over de transitie die ik geleid
heb, uiteindelijk een heel persoonlijk gesprek wat veelal over talent en
het waarderen daarvan ging. Ik vind het leuk dit met jullie te delen.
En om jullie te bedanken voor de inzichten die hier eind 2016 ook
aan bijgedragen hebben.
innerluck.nl/helma-broers-kersbergen-het-waarderen-van-je-eigen-kracht/

"
Helma Broers - CIO Havenbedrijf Rotterdam
Inschrijfformulier vragen? bel 030 239 40 50vragen
Leergang Corporate Learning
Leergang Ontwerpen van Leertrajecten
Leergang Proceskunde, Werken met Aandacht
Leergang De Veranderpraktijk
Leertraject Talentgericht en Systemisch werken
Inschrijfformulier
FCE Prikbord
FCE Netwerk
Agenda
Nieuws
 
Foundation for Corporate Education - Maliebaan 45, 3581 CD Utrecht - Telefoon +31 (0)30 239 40 50 -