Wat leer je in de Leergang?

 

Als je proceskundig wilt werken, heb je het vermogen nodig om interventies aan te bieden in een specifieke situatie (kunde). Je neemt daarbij een aandachtige houding aan (attitude) en je bent je daar ook van bewust. Je hebt inzicht in de toonaangevende modellen op het gebied van samenwerken en organiseren, en in mogelijke variaties daarop (kennis).

 

In de Leergang Proceskunde heb je ruim de gelegenheid om deze kunde, attitude en kennis op te doen aan de hand van zes thema's.

 

 

Thema’s

 

 • Processen: welke enerzijds lineaire en anderzijds chaotische processen herken je in en om het systeem? Wat vertellen postmoderne theorieën ons hierover?
 • Blokkades: welke blokkades herken je en wat zijn mogelijke interventies?
 • Kiemen: hoe herken je de kiemen van voorbeelden die de ambities nu al waarmaken? Welke kiemen verdienen extra aandacht? Hoe doe je dat?
 • Fenomenen: welke kennis over fenomenen in processen is er beschikbaar? Welke verschijnselen zie je rondom het vraagstuk? Welk gedrag vertonen de betrokkenen? Wat zeggen ze wel en wat niet?
 • Onderstromen: welke onderstromen spelen er? Welke motieven hebben mensen om wel of juist niet bij te dragen aan het behalen van de ambitie?
 • Beïnvloeden en interveniëren: hoe beïnvloed je als professional, bewust of onbewust? Met welke interventies kun je de processen en systemen beïnvloeden, buiten de vertrouwde denkkaders en bekende wegen om?

 

 

Bekwaamheden

 

Met het doorlopen van de Leergang Proceskunde verwerf je de volgende bekwaamheden:

 • Je ontdekt belemmerende patronen in processen en je kan deze beïnvloeden;
 • Je bent alert op de werking van taal en metaforen die mensen in organisaties gebruiken;
 • Je kunt op verschillende manieren denken, interpreteren en redeneren en kan deze manieren van denken inbrengen in je omgeving;
 • Je hebt een eigen en stevige grondhouding en nodigt anderen uit zelf zo'n houding aan te nemen;
 • Je kunt je kennis, waarneming en intuïtie vertalen naar interventies;
 • Je stelt onderzoekende vragen bij vanzelfsprekendheden in organisaties, zoals patronen en gewoonten bij organiseren en professionaliseren.

 

 

Werkwijze in de leergang

 

 

De leergang is opgezet als persoonlijk onderzoek waarin je wordt uitgedaagd tot scherpe waarneming, creativiteit, denkkracht, reflectie en communicatie. Samen met vakgenoten overwin je knelpunten en blokkades.

Je oefent met de principes van proceskundig samenwerken door drie leerprocessen te combineren:

 • Jouw individuele leerproces,
 • Het samenwerken met andere deelnemers aan vraagstukken en casussen

en

 • Het leerproces in de groep.

 

Met elkaar onderzoek je welk proces werkt en helpt. De kerndocenten ondersteunen je bij dit proces, zowel met inzicht in de filosofie en theorie, als met methoden en oefeningen.

 

Tijdens de afsluiting in het laatste blok staan alle deelnemers om beurten centraal. Daarna is het tijd om te vieren en je certificaat te ontvangen.

 

 

Opbrengsten voor deelnemer en (werk)omgeving

In de Leergang Proceskunde word je gestimuleerd een verbinding te maken tussen je nieuwe inzichten en je eigen werkpraktijk. Je betrekt de proceskundige noties op actuele vraagstukken uit je praktijk, zodat je de nieuwe perspectieven eigen maakt. Je voegt andere zienswijzen toe aan de organisatie waarin je werkt en je prikkelt je omgeving tot een respons. Het ontwikkelen van jezelf en de ontwikkelingen in je werkpraktijk gaan op deze manier hand in hand.

 

meer info op www.proceskunde.com

Juli 201725
martijn
" Een geweldige, inspirerende ervaring! Ik ben enorm gegroeid in mijn rol als facilitator, coach en (verander)adviseur. De begeleiders zijn vakinhoudelijk goed, goede facilitators, flexibel, nieuwsgierig en oprecht geinteresseerd. Ik raad de FCE aan iedereen aan die professioneel bezig wil zijn met leren en ontwikkelen. "
Martijn Faber - Politie Gelderland
Inschrijfformulier vragen? bel 030 239 40 50vragen
Leergang Corporate Learning
Leergang Ontwerpen van Leertrajecten
Leergang Proceskunde, Werken met Aandacht
Leergang De Veranderpraktijk
Leergang Ontwerpen & faciliteren van blended leren
Leertraject Talentgericht en Systemisch werken
Inschrijfformulier
FCE Prikbord
FCE Netwerk
Agenda
Nieuws
 
Foundation for Corporate Education - Maliebaan 45, 3581 CD Utrecht - Telefoon +31 (0)30 239 40 50 -