han nichting

Han Nichting

Deelnemer van de eerste editie van de Leergang Opleidingskunde van 1984 tot 1986

Millimeter voor millimeter een reis maken

Voor mij staat de leergang voor: millimeter voor millimeter een reis maken. Trouw aan je opvattingen, voortbordurend op eerdere inzichten en met een doel voor ogen. Ik zat in de allereerste groep. Het intake gesprek met Cora Smit en Joseph Kessels vond nog plaats in hun kantoor op een zolderkamer in een villa aan de rand van het Vondelpark. Je ziet ook in de huidige FCE hun invloed nog terug. Vanwege de trouw aan die ‘eigenzinnige’ principes ben ik ook betrokken gebleven. Het klopt gewoon.

 

Mensen zijn de kracht van organisaties

De leergang heeft een krachtig frame geboden voor alles wat ik daarna heb gedaan. Voor mijn kijken naar en handelen in organisaties. Op een hele natuurlijke manier kregen die inzichten uit de leergang steeds weer een plek. Het methodisch analyseren van een organisatie en het consequent redeneren vanuit deze analyse naar passende en werkende oplossingen hebben me heel erg geholpen. Mensen zijn de krachtbron ván een organisatie en bepalen het verschil tússen organisaties. Adequaat interveniëren op hun presteren, gedrag en (indirect) hun houding, dáár ligt de basis van succesvolle organisaties. De kunst van het verbinden van waar een organisatie voor staat en wat de medewerker vermag, dat is voor mij de kern van opleidingskunde en organisatieontwikkeling.

 

Leerling en meester tegelijk

De afgelopen tijd ben ik als programmadirecteur bezig met de vorming van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het is spannend hoe IenM vorm kan geven aan een rol die rekenschap geeft van de vele, vaak tegengestelde belangen van de stakeholders in het veld van ruimtelijke ordening, infrastructuur en milieubeheer. De uitdaging is om de mens centraal te stellen in een omgeving waar men geneigd is om te sturen op inhoud en structuren. In 2012 is het de uitdaging om datgene wat de top heeft ingezet als gehele organisatie te adopteren. Ik zie veel kansen in co-creatie met de externe en interne stakeholders. Leren moet binnen IenM een normaal onderdeel van het werken worden. Door van leren iets bijzonders te maken wordt het krampachtig en lukt het niet om op een authentieke en krachtige manier te groeien. Mijn droom is dat mensen in organisaties mogen zijn wie ze zijn en dat dit als uitgangspunt wordt genomen. Ik ben hoopvol over de veerkracht van oudere medewerkers en over de innovatieve kracht van jonge mensen en ga ervan uit dat er sprake zal zijn van wederzijdse aantrekkelijkheid, dat er geen machtsstrijd tussen generaties gaat ontstaan. Idealiter is iedereen leerling en meester tegelijk.

Meer lezen over Han en zijn werk?
LinkedIn
NVO2
Rijksoverheid

Eerder geportretteerd


Leergang Corporate Learning
Leergang Ontwerpen van Leertrajecten
Leergang Proceskunde, Werken met Aandacht
Leergang De Veranderpraktijk
Leertraject Talentgericht en Systemisch werken
Inschrijfformulier
FCE Prikbord
FCE Netwerk
Agenda
Nieuws
 
Foundation for Corporate Education - Maliebaan 45, 3581 CD Utrecht - Telefoon +31 (0)30 239 40 50 -