Talentgericht en systemisch werken - focus op talent en resultaat

Talentgericht werken doet recht aan de kwaliteiten van professionals en bevordert hun veerkracht en vitaliteit. Organisaties die het beste uit mensen weten te halen, versterken niet alleen hun persoonlijke ontwikkeling, maar hebben er juist als omgeving voordeel bij dat mensen werken vanuit talent en passie: professionals zijn meer betrokken, creatiever en productiever. Werken vanuit een waarderend perspectief voegt zichtbaar waarde toe aan de groei van mens en organisatie. In dit traject werk je vanuit eigen vragen rond talentontwikkeling. Herken jij ook vragen als:

 • Wat zijn nu echt mijn talenten en hoe herken ik die van anderen?
 • Hoe ondersteun ik (als HR-adviseur, coach of leidinggevende) anderen om vanuit kracht te werken? Ook (juist!) in lastige tijden waarin veel veranderd in organisaties.
 • Hoe zorg ik dat een focus op sterke punten de effectiviteit en resultaten van een organisatie vergroot?
 • Hoe versterk ik (mijn) persoonlijk leiderschap en zorg ik voor een juiste energiebalans?
 • Hoe kan ik talentgerichte gesprekken voeren en een talentopstelling begeleiden om professionals te stimuleren hun talenten ten volle te benutten?


Dit traject is een co-creatie van de groep op basis van ervaringen en eigen vragen vanuit verschillende werkvelden. Met elkaar onderzoeken we de diversiteit van talent en ontwerpen we concrete experimenten om talent effectief in praktijk te brengen.

 

Voor een filmpje waarin de deelnemers aan het woord zijn klik hier.

Voor wie?

 

Het leertraject 'Talentgericht en systemisch werken' is vanuit twee perspectieven interessant:

 

Voor jouw professionele ontwikkeling: als oriëntatie op je loopbaan, in het kader van mobiliteit, voor meer werkplezier en energiebalans. Je ontwikkelt taal voor je talenten en werkt aan krachtige overtuigingen. Je verkent in welke werkcontext je met je talenten tot je recht komt.

 

Om anderen talentgericht te begeleiden: Als coach, adviseur of leidinggevende kijk je vanuit een waarderend perspectief naar kracht en mogelijkheden van professionals. Tijdens het traject krijg je tools en werkvormen aangereikt voor het opsporen en ontwikkelen van talent, die direct toepasbaar zijn in jouw organisatiecontext.

 

Opbrengsten voor professional en organisatie 

 

Een reorganisatie, mobiliteitsvraag, werkdruk, energieverlies in werk of een persoonlijke ambitie dagen uit om keuzes te maken. Je kunt bewust kiezen voor je talent en daar werk van maken. Talent is herkenbaar in activiteiten die moeiteloos gaan, die je energie opleveren en bovenal waarin je succesvol en productief bent. In dit traject onderzoek je op een waarderende manier wat jouw specifieke talenten zijn, èn, hoe je deze bij anderen kunt herkennen en aanspreken. Daarmee geef je een impuls aan je loopbaan als professional of als leidinggevende/coach in een organisatie.

In dit traject leer je:

 • talentpatronen (belemmerende en constructieve denk- en handelingspatronen) en de dynamiek tussen talenten herkennen en effectief inzetten. Dit betekent vaak ook het leren ‘vrijmaken’ van talent; 
 • talentgerichte functionerings-, loopbaan-, sollicitatie-, en coachinggesprekken voeren; 
 • professionele talent levensloop in kaart brengen; 
 • (project)teams vormen op basis van talent; 
 • persoonlijk leiderschap gebaseerd op èn gericht op talent; 
 • leren en ontwikkelen stimuleren vanuit talent; 
 • inzicht in de (theoretische) achtergrond, overwegingen (haken en ogen) en effecten van talentgericht werken voor jouw team of organisatie.
Juni 201724
Foto Helma Broers Kersbergen
" Helma was deelnemer aan Talentgericht en systemisch werken.
Ik begeleid iedere maand nog enkele talentopstellingen. Erg leuk. Dat doe
ik binnen het havenbedrijf en ook op plekken waar geen haven in beeld is.
Afgelopen voorjaar ben ik geïnterviewd over de transitie die ik geleid
heb, uiteindelijk een heel persoonlijk gesprek wat veelal over talent en
het waarderen daarvan ging. Ik vind het leuk dit met jullie te delen.
En om jullie te bedanken voor de inzichten die hier eind 2016 ook
aan bijgedragen hebben.
innerluck.nl/helma-broers-kersbergen-het-waarderen-van-je-eigen-kracht/

"
Helma Broers - CIO Havenbedrijf Rotterdam
Inschrijfformulier vragen? bel 030 239 40 50vragen
Leergang Corporate Learning
Leergang Ontwerpen van Leertrajecten
Leergang Proceskunde, Werken met Aandacht
Leergang De Veranderpraktijk
Leertraject Talentgericht en Systemisch werken
Inschrijfformulier
FCE Prikbord
FCE Netwerk
Agenda
Nieuws
 
Foundation for Corporate Education - Maliebaan 45, 3581 CD Utrecht - Telefoon +31 (0)30 239 40 50 -