Margriet Schut


Margriet is adviseur en coach bij Kessels & Smit, The Learning Company. Thema's waar ze zich op richt zijn talentontwikkeling in organisaties, coaching in leiderschap en het ten volle benutten van je talent en kracht. Margriet ontwikkelde en begeleidt samen met Brenda Vos het programma 'Talentgericht werken'. Kenmerkend voor de samenwerking van Margriet en Brenda is dat ze levenswijsheid en wetenschap, plezier en verdieping, doorvragen en stilstaan verbinden. Ze delen hun passie voor het voortdurend doorontwikkelen en verfijnen van de theorie en toepassingen van talentopstellingen. Enkele publicaties van Margriet: Schut, M., Werken met je talenten in een opstelling, Blog op website Kessels & Smit, 2013. Schut, M., Ginkel, K. van, Massa, K., Levende driehoeken - Samenwerkingsdynamieken in organisaties zichtbaar maken. 2008. Schut, M., Ginkel, K. van, Persoonlijk ondernemerschap: pro-actief werken met je talenten. HRD Thema ‘De nieuwe professional’, nr. 1-2004. Deventer: Kluwer