Faciliteren als persoonlijk vakmanschap

Krachtige leerprocessen vormgeven en begeleiden

Als leidinggevende, HRD-professional, organisatieadviseur, coach of procesbegeleider kom je voortdurend in situaties terecht waarbij je anderen helpt om te groeien, te leren of te veranderen. De VUCA world (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous) waarin we ons als mensen en organisaties bevinden, vraagt een dosis stevigheid en zelfbewustzijn om deze leer- en ontwikkelingsprocessen vorm te geven en te ondersteunen.

Deze leergang van één jaar helpt je om jouw eigen kracht als veranderaar (verder) te ontdekken, krachtige interventies te ontwerpen en uit te voeren en zo nog meer impact te genereren in het begeleiden van veranderings- en leerprocessen. 

Naast persoonlijke en professionele bewustwording krijg je praktische tools en inhoudelijke kaders rond leren en ontwikkeling aangereikt. Samen met collega’s en experts verdiep je inzichten die hieruit ontstaan en maak je ze toepasbaar in jouw eigen werkpraktijk.

Elke tweedaagse biedt een inspirerende  ruimte waar je met jouw ontwikkel- of verandervragen aan de slag kunt gaan en zo jouw vakmanschap verder ontwikkelt.

“Alle groei is een sprong in het duister, een impulsieve, spontane daad zonder het voordeel van ervaring.” Henry Miller


Direct inschrijvenMeer informatie aanvragen

We werken in een kleine groep van 10 professionals. Eens per maand organiseren we een bijeenkomst die de volgende functies dient:
  • Een plek waar mentale ruimte en rust ontstaat om persoonlijke groei en verdieping in het eigen vakmanschap mogelijk te maken. Persoonlijke en professionele groei gaan samen.
  • Een voedingsbron waarbij de begeleiders en experten in het vak van leren en ontwikkeling praktische tools, inhoudelijke kaders en expertise aanreiken die we relevant achten voor het vak vandaag en morgen.
  • Een werkpraktijk waarbij we vertrekken vanuit de leer- en ontwikkelvragen die deelnemers inbrengen en samen zoeken hoe we inspirerende tools en inhoudelijke kaders toepasbaar kunnen maken in de eigen praktijk.
  • Een experimenteerruimte waarbij je actief vernieuwende veranderexperimenten ontwerpt en uitprobeert in jouw eigen werkpraktijk. We gaan tijdens het leertraject concreet interventies uitproberen en oefenen in de eigen en/of ander organisaties.
  • Een reflectiemoment waarbij je leert van opgedane ervaringen of experimenten en uitgedaagd wordt door de begeleiders of mededeelnemers om deze verder te verdiepen.
  • Een inspiratieplek waarbij we telkens verschillende perspectieven aanreiken om te kijken naar een bepaald vraagstuk en jou uitdagen om jouw persoonlijke visie en vakmanschap te ontwikkelen.
Aan het eind van deze leergang:
  • Bezit je nieuwe vaardigheden, inzichten en bewustzijn om in jouw eigen of andere organisaties, ongeacht de complexiteit of spanning, in je kracht te blijven staan.
  • Krijg je praktische tools en inhoudelijke kaders rond leren en ontwikkelen mee van experts en ervaren collega-professionals.
  • Ontdek je kansen om binnen jouw eigen organisatie en praktijk een impactvolle en zichtbare verandering te realiseren.
  • Maak je deel uit van een lerend netwerk van collega-professionals waarmee je ook na de leergang vraagstukken kunt toetsen en met en van elkaar kunt leren.