Persoonlijk Vakmanschap in Ontwikkeling

Faciliteren en (bege)leiden vanuit jouw uniciteit

Begin 2023 gaan Kris Snick en Sofie Hendrikx van start met de derde editie ‘Persoonlijk Vakmanschap in ontwikkeling’. Met hun speelse diepgang nemen ze je mee op een leerrijke reis van 9 maanden waar jij jouw essentie als (bege)leider of facilitator ontdekt en finetunet.

Tijdens deze ervaringsgerichte en holistische opleiding zien we persoonlijke ontwikkeling als hefboom om jouw vakmanschap te versterken. Dit traject reikt je nieuwe taal, inzichten en ervaringen aan om vanuit meer zelfbewustzijn, persoonlijk leiderschap en vrijheid, mensen, teams en organisaties te begeleiden want als jij jouw unieke kracht écht toont aan de wereld, dan creëer je wezenlijke impact.

‘Als één waarlijk leeft, doet de rest dat ook.’ Clarissa Pinkola Estés 

Op een prachtige locatie midden in de natuur creëren we een veilige én uitdagende leergroep van 10 mensen. Je zal groeien, niet alleen in je cognitieve en relationele intelligentie, maar ook qua fysiek én spiritueel bewustzijn. Je ontdekt tal van methodieken en kaders en leert krachtige interventies te ontwerpen en begeleiden – dicht bij jezelf en in verbinding met de ander.

 

Direct inschrijvenMeer informatie aanvragen

We werken in een kleine groep van 10 professionals. Eens per maand organiseren we een bijeenkomst die de volgende functies dient:

  • Een plek waar mentale ruimte en rust ontstaat om persoonlijke groei en verdieping in het eigen vakmanschap mogelijk te maken. Persoonlijke en professionele groei gaan samen.
  • Een voedingsbron waarbij de begeleiders en experten in het vak van leren en ontwikkeling praktische tools, inhoudelijke kaders en expertise aanreiken die we relevant achten voor het vak vandaag en morgen.
  • Een werkpraktijk waarbij we vertrekken vanuit de leer- en ontwikkelvragen die deelnemers inbrengen en samen zoeken hoe we inspirerende tools en inhoudelijke kaders toepasbaar kunnen maken in de eigen praktijk.
  • Een experimenteerruimte waarbij je actief vernieuwende veranderexperimenten ontwerpt en uitprobeert in jouw eigen werkpraktijk. We gaan tijdens het leertraject concreet interventies uitproberen en oefenen in de eigen en/of ander organisaties.
  • Een reflectiemoment waarbij je leert van opgedane ervaringen of experimenten en uitgedaagd wordt door de begeleiders of mededeelnemers om deze verder te verdiepen.
  • Een inspiratieplek waarbij we telkens verschillende perspectieven aanreiken om te kijken naar een bepaald vraagstuk en jou uitdagen om jouw persoonlijke visie en vakmanschap te ontwikkelen.

Aan het eind van deze leergang:

  • Bezit je nieuwe vaardigheden, inzichten en bewustzijn om in jouw eigen of andere organisaties, ongeacht de complexiteit of spanning, in je kracht te blijven staan.
  • Krijg je praktische tools en inhoudelijke kaders rond leren en ontwikkelen mee van experts en ervaren collega-professionals.
  • Ontdek je kansen om binnen jouw eigen organisatie en praktijk een impactvolle en zichtbare verandering te realiseren.
  • Maak je deel uit van een lerend netwerk van collega-professionals waarmee je ook na de leergang vraagstukken kunt toetsen en met en van elkaar kunt leren.