Verhalen(d) Veranderen

Ruimte maken voor beweging en betekenis in organisaties

Dit traject is bedoeld voor leidinggevenden en professionals die de kracht van verhalen willen ervaren en nieuwsgierig zijn hoe zij deze nog meer in kunnen zetten voor organisatieontwikkeling en vernieuwing. Voorbeelden van vragen van deelnemers:

  • Hoe kan ik als leidinggevende mensen verbinden aan het grotere verhaal?
  • Hoe kan ik patronen in ons team doorbreken door zichtbaar te maken welke verhalen er wel zijn maar niet worden verteld?
  • Hoe kan ik een beweging in mijn team of organisatie creëren door een nieuw verhaal te ontwikkelen?
  • Hoe kan ik in mijn team of organisatie de kracht van persoonlijke verhalen gebruiken om verbinding te maken met drijfveren, verlangens en ambities?

In dit traject ga je in zes dagen de kracht van verhalen ervaren. Het programma bestaat uit een afwisseling van theorie met verhalende intervisie en ondersteuning bij het toepassen van verhalend veranderen in jouw eigen werkpraktijk.


Direct inschrijvenMeer informatie aanvragen

De wereld om ons heen zit vol met verhalen. Over onszelf, de ander en de wereld om ons heen. In deze leergang richten we ons met name op verhalen die aanzetten tot ontwikkeling en beweging. We onderzoeken samen de kracht van verhalen. Wat is de potentieel helende en richtinggevende werking van verhalen? Hoe kun je verhalen gebruiken om verbinding te creëren en om te gaan met verschillen? En daarnaast kijken we ook met een kritische blik naar verhalen. Welke verhalen worden er niet verteld? Op welke manier beïnvloeden ‘vanzelfsprekende verhalen’ om ons heen onbewust ons denken, doen en handelen? Wanneer wordt de kracht van verhalen gebruikt om te manipuleren of om mensen buiten te sluiten? Verhalen in organisaties Ieder mens heeft zijn verhaal. Beïnvloed door context, ervaringen en ontmoetingen. In organisaties en teams komen al die verhalen bij elkaar. Leidinggevenden gaan met teams aan de slag om visie te ontwikkelen, doelen te bepalen en plannen te maken. In veel gevallen weten mensen niet altijd wat een visie of vernieuwing voor hen kan betekenen, of hoe ze er concreet aan kunnen bijdragen. Wanneer niemand de moeite neemt om de verschillende verhalen bij elkaar te brengen, lekt de energie weg of ontstaan er misverstanden waardoor er onvoldoende resultaat wordt geboekt. Zeker complexe vraagstukken of contexten vragen om een andere benadering. Verhalend veranderen kan juist in die complexiteit zorgen voor betekenis en beweging. Het gaat daarbij niet om een mooie gepolijste corporate story te maken, evenmin gaat het alleen om het verhaal van de leider. Het gaat erom al die kleine verhalen en anekdotes van iedereen te benutten om tot beweging te komen en betekenis te creëren.