Privacyverklaring Corporate Education

Naam: Foundation for Corporate Education (FCE) / Stichting Opleidingskunde

Adres: Maliebaan 45, 3581 CD Utrecht

Website: www.corporate-education.com

Wie zijn wij?

Corporate Education in Utrecht (hierna: “Corporate Education of wij” ) respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers van de website. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verkregen via de website www.corporate-education.com(hierna: “website”).

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe we persoonsgegevens die wij van u verkrijgen gebruiken, beveiligen en verwerken. Wij respecteren de privacy van onze klanten en de gebruikers van onze site en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijk wordt behandeld. Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Controleer daarom regelmatig onze privacyverklaring op de website. Deze kunt u vinden onderaan de website.

Welke gegevens verzamelen wij?

Op onze website worden alleen gegevens verzamelt die u aan ons doorgeeft of die wij verkrijgen door het gebruik van de website.

Gegevens die u doorgeeft

Als u een formulier invult op onze website, vragen wij u om uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, opleiding, functie en het bedrijf waar u werkt te verstrekken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw aanvraag. Niet alle velden zijn verplicht om in te vullen. Deze gegevens vragen we ondermeer om onze leergangen op de juiste manier af te stemmen op de doelgroep. Daarnaast kunnen we op basis van uw opleidingsniveau en functie de juiste invulling van de leergang aanbieden.

Gegevens die wij verzamelen

Op basis van het gebruik van de website leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) door gebruik te maken van cookies. Deze cookies verzamelen we om gebruiksstatistieken van de website te verzamelen en voor het personaliseren van de website.

Welke doelen hebben wij om gegevens te verzamelen?

Wij verwerken de door u verstrekte gegevens voor de volgende doelen:

  1. Om contact met u op te nemen naar aanleiding van een vraag, inschrijving of aanvraag.
  2. Om u de nieuwsbrief te versturen waarvoor u zich persoonlijk aanmeldt via onze website. Als u hier niet langer prijs op stelt kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar [email protected]
  3. Om de website verder te ontwikkelen en te verbeteren. Op basis van de gebruikersstatistieken kunnen we zien of de huidige website goed functioneert. Wanneer wij zien dat bepaalde onderdelen verbetering nodig hebben passen we de website hierop aan.

Hoe gaan wij om met vertrouwelijkheid en verstrekking van gegevens aan derden?

Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens die wij van u ontvangen. Wanneer u onze website bezoekt en/of gegevens achter laat, wordt gebruik gemaakt van moderne beveiligingstechnieken, zoals de HTTPS verbinding (Secure Socket Layer).

Wij verkopen uw persoonlijke informatie niet aan derden en deze gegevens zijn alleen bereikbaar voor partijen die betrokken zijn bij het uitvoeren van onze activiteiten. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en uw gegevens goed te beveiligen. In de toekomst kan het voorkomen dat wij een of meer onderdelen van de onderneming of activa overdragen aan een derde partij. In dit geval informeren over een eventuele overdracht van uw gegevens aan een derde partij. Ook kan het voorkomen dat wij op grond van een wettelijke verplichting uw gegevens moeten verstrekken, bijvoorbeeld aan politie of justitie.

Met welke derden partijen werken wij samen?

Wij werken samen met derden partijen om de website en marketing goed te laten functioneren. Wij werken samen met de volgende partij:

Hosting en marketing

WebProfit in Gorinchem verzorgt de hosting van onze website. Hierdoor is het mogelijk dat de website bereikbaar is. Deze partij heeft toegang tot gegevens die zich bevinden in de website, bijvoorbeeld ingevulde formulieren. Deze gegevens worden ter administratie bewaard.

Voor marketingdoeleinden heeft WebProfit ook toegang tot onze website. Deze partner heeft bijvoorbeeld toegang tot  de ingevulde formulieren, pagina’s en instellingen. Deze gegevens mogen uitsluitend gebruikt worden ter verbetering van ons aanbod en de website. Met deze partner hebben wij duidelijke afspraken over het waarborgen van de privacy van onze gegevens.

  1. WebProfit mag geen NAW gegevens verstrekken aan andere partijen of gebruiken voor eigen doeleinden
  2. Het is voor WebProfit niet toegestaan om persoonsgegevens en gebruikersstatistieken te verkopen aan andere derden partijen.

Tools

Op onze website maken we gebruik van diverse marketing tools. Hieronder ziet u een overzicht:

MailChimp

In het programma MailChimp worden uw naam en e-mailadres opgeslagen die u aan ons doorgeeft via het aanmelden voor de nieuwsbrief of het downloaden van de marketingkalender. MailChimp onderneemt verschillende activiteiten om de privacy te waarborgen. Meer informatie kunt u lezen op de website van MailChimp. Met deze partner heeft de Corporate Education een bewerkersovereenkomst gesloten.

Google

Met tools van Google meten we het gedrag op onze website en verzamelen we gebruikersstatistieken. Ook met deze partij heeft de Corporate Education een bewerkersovereenkomst afgesloten.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Privacy bij vragen

Telefoongesprekken met klanten en websitebezoekers worden niet opgenomen of opgeslagen. Voicemail berichten worden uitsluitend teruggeluisterd door medewerkers van Corporate Education Ingevulde contactformulieren worden bewaard in onze beveiligde omgeving op de server en website.

Meldplicht datalekken
Wij zijn verplicht om eventuele datalekken te melden bij de autoriteit persoonsgegevens. Dit doen we bijvoorbeeld wanneer gegevens gestolen of gehackt worden.

 


 

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een website bezoek naar uw computer wordt gestuurd en wordt opgeslagen op uw computer. In cookies wordt bijvoorbeeld informatie opgeslagen over de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren. Op deze manier hoeft u deze informatie niet steeds opnieuw te verstrekken en om een volgend bezoek aan onze website te vereenvoudigen. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens.

Cookies uitschakelen

U kunt via onze cookie pagina aangeven welke cookies aan mogen staan of u kunt de cookies uitschakelen (behalve de noodzakelijk)

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert.

Targeting en Advertising cookies

Bekijk op deze pagina welke cookies wij gebruiken voor targeting en advertising!

Vragen over gegevens of laten wijzigen?

Voor kennisneming, verbetering of het verwijderen van uw gegevens kunt u altijd contact opnemen via telefoon of e-mail. U kunt contact opnemen met:

Corporate Education via 030-2394050 op werkdagen tussen 8.30 uur en 18:00 uur en 24/7 via ons e-mailadres [email protected]

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 04-01-2018