Tip voor FCE-alumni: Het Lerend Netwerk over Community

 

Tijdens onze opleidingen raken veel deelnemers geïnspireerd door Appreciatie Inquiry. Luc Verheijen en Saskia Tjepkema van Kessels & Smit, The Learning Company zijn de pioniers van de lage landen als het gaat om deze waarderende onderzoeksbenadering. Zij publiceerden eerder de boeken ‘Van kiem tot kracht‘ en ‘Waarderend veranderen‘. Dit najaar start een nieuw lerend netwerk over het versterken van community. Wat ons betreft een aanrader voor als je eerder aan onze opleiding Adviseren en Ontwerpen voor Leren in Organisaties hebt deelgenomen. 

Wat is een lerend netwerk?

We zetten het voor je op een rij:

  • Een jaartraject met 10 leerdagen.
  • In een groep van 40 deelnemers (Vlaanderen & Nederland) uit diverse sectoren en organisaties.
  • Een gecertificeerde en diepgaande opleiding in appreciative inquiry als perspectief voor leer- en veranderprocessen.
  • Daartoe wordt samengewerkt met de jullie bekende Case Western Reserve University in Cleveland en is prof. Ron Fry bij bepaalde modules docent.
  • Deelnemers die dat wensen kunnen werken aan een portfolio dat leidt tot het Appreciative Inquiry Certificate in Positive Organisation and Society Change, uitgereikt door CWR University.
  • Een ‘community of practice’ waarbij deelnemers met en van elkaar leren en elkaar ondersteunen in het werken aan eigen verandervraagstukken.

 

Waarom is het thema zo belangrijk?

Het thema van dit lerend netwerk is ‘het versterken van community’ . Het is een maatschappelijk belangrijk thema, omdat we in onze  huidige samenleving verschillende tendensen zien, die mensen eerder scheiden dan verbinden. Mensen en groepen komen tegenover elkaar te staan in plaats van samen naar gedeelde uitdagingen te kijken. Dat richt de aandacht meer op de verschillen dan op gedeelde bekommernissen. Terwijl verbinding-in-diversiteit net een rijkdom is om krachtige doelstellingen te bereiken. In dit lerend netwerk gaat het om het samen ontdekken van wegen om mensen te verbinden rond gedeelde zorgen en wensen. Hoe kun je een gemeenschap vormen of versterken? Kunnen we dat doen op een manier die zelfs de stem van de meer-dan-menselijke wereld betrekt?

 

Meer info en aanmelden

Nieuwsgierig? Kijk op lerendnetwerk-community.org voor meer informatie en meld je aan.