Barbara van der Steen


In 2011 ben ik samen met Aart Goedhart de leergang Proceskunde, Werken met Aandacht gestart en de website Proceskunde.com. Voor mij zijn dit belangrijke plekken, waar we met collega-professionals zoeken in de onderstroom van organiseren en samenwerken. Het echte proces. Het is een groot plezier om de weerbarstigheid te verdiepen van ontwikkelen en veranderen. In mijn verdere werk verken ik samen met klanten de mogelijke nieuwe wegen naar wat ze willen bereiken. Onder meer door alert te zijn op de ingesleten vanzelfsprekendheden die vernieuwing in de weg zitten. 'Meer plannen' en 'strakker organiseren' is bijvoorbeeld vaak zo’n eerste reflex, die maar zelden leidt tot bevredigende uitkomsten. In plaats daarvan onderzoek ik met mensen waar hun energie naar uit gaat. Ik help hen stil te staan bij thema’s als ‘regie’ en ‘eigenaarschap’ Ik werk samen met Aart in Wenders, een adviesbureau voor organisatieontwikkeling, coaching en begeleiding.