verbinding wetenschap en praktijk

Samen onderzoek doen voor vakontwikkeling

Een belangrijk doel van de FCE is het versterken van de verbinding tussen wetenschap en praktijk op het gebied van leren en veranderen. Zodat we in ons vak gebruik kunnen maken van onderbouwde interventies, en ook beter leren snappen waarom bepaalde dingen werken (of niet).

Dit doen we door:

  • onderzoek op ons vakgebied te financieren,
  • wetenschappers en praktijkmensen bij elkaar te brengen op onderzoeks-inspiratiedagen
  • samen met mensen uit het FCEnetwerk onderzoek te doen.

Zo ontstonden er de afgelopen jaren al mooie publicaties.

Marijke Hafkamp (oud-FCE leergang deelnemer) en Lamkje Jellema ontvingen bijvoorbeeld een stipendium van de FCE voor het doen van onderzoek naar hoe je vertrouwen in leer-werkrelaties kunt opbouwen. Hoe zorg je voor een vertrouwde groep? Hoe ontstaat vertrouwen tussen coach en coachee? Tussen deelnemers onderling? Marijke en Lamkje hebben dit onderzocht en hun ervaringen gebundeld in een praktisch boek: Huis van vertrouwen.

Isolde van Roekel (referent bij de FCE) deed met een FCE-stipendium een studie op het terrein van leren door mensen gedurende hun loopbaan. Met het oog op de toenemende vergrijzing dringt zich de vraag op hoe medewerkers vakbekwaam, lerend en scherp blijven tot het einde van hun loopbaan. Wat staat blijven leren in het dagelijks werk in de weg? En wat draagt juist bij tot blijvende ontwikkeling en groei? Isolde onderzocht het bij de NS en schreef samen met NS collega Sandra Ringeling een artikel voor Opleiding & Ontwikkeling in 2011. Het artikel is te downloaden via deze link (scroll naar beneden naar het artikel ‘Uitdagingen op het Spoor’).

Suzanne Verdonschot (zie foto) deed met een groep enthousiaste deelnemers uit het FCE netwerk een gezamenlijk onderzoek naar innovatie in het werk. Het doel was om meer te leren over de manier waarop innovatie op de werkplek tot stand komt. Het onderzoek vond plaats in zeer verschillende organisaties (MBO-school, snoepfabriek, politieteam, gehandicaptenzorginstelling) waar betrokkenen werkten aan diverse innovatie-initiatieven. De methode bestond uit diepte-interviews met initiatiefnemers en ‘wandelganggesprekken’ met nauw betrokken vakmensen tijdens een rondleiding op hun werkplek. Het onderzoek bracht in totaal 36 ‘doorbraken’ in kaart. Momenten waarop het innovatieproces een impuls kreeg. Systematische analyse van deze doorbraken laat zien dat doorbraken in het innovatieproces net zo vaak tot stand komen door initiatieven van leidinggevenden als door initiatieven van direct betrokken medewerkers. Leren vindt voornamelijk plaats in de werkcontext. Het verslag, een paper dat gepresenteerd werd op de Onderwijs Research Dagen 2012, is hier te downloaden.

Nieuw onderzoek in de maak!
Komend jaar (2018) gaan we, met Suzanne Verdonschot als trekker, een groot onderzoek opzetten naar ontwikkelingen in ons vakgebied, ook om ons komend lustrum te vieren. Via linkedIn, Twitter en onze nieuwsbrief houden we je op de hoogte.