Wat is de FCE?

… ook wel bekend als Stichting Opleidingskunde

De Foundation for Corporate Education (FCE) / Stichting Opleidingskunde is zo’n 35 jaar geleden opgericht door Joseph Kessels en Cora Smit met twee doelen:

  • Professionalisering van vakgenoten op het gebied van opleiden en leren in arbeidsorganisaties en onderwijs
  • Ontwikkelen van het vak door te investeren in kennisuitwisseling en onderzoek

Ons vak is in die jaren enorm veranderd. En de groep mensen die werkt aan leer- en verandervraagstukken is breder geworden. Maar die twee doelen blijven overeind voor ons als FCE.

Professionalisering en onderzoek
Vanuit de FCE organiseren we een breed scala aan leeractiviteiten voor professionals op het gebied van opleiden, leren en veranderen. Variërend van bijeenkomsten van een middag tot leergangen van twee jaar. En met de opbrengsten van die activiteiten financieren we praktijkgericht onderzoek, waarvan de uitkomsten direct weer ten goede komen aan het netwerk en de vakontwikkeling.

Thema’s: leren en veranderen
Onze activiteiten weerspiegelen de ontwikkeling in ons vak. We behandelen dus thema’s variërend van het ontwerpen van een leertraject tot het stimuleren van innovatie. Belangrijke thema’s zijn kennisproductiviteit, leergericht veranderen, Appreciative Inquiry, social capital, talentgericht ontwikkelen, praktijkonderzoek en gezamenlijk ontwerpen.