Erik Deen


Sinds 2008 is Erik Deen verbonden aan de FCE, als begeleider/hoofddocent van het leertraject 'Ontwerpen van Leertrajecten' (OVL). Voorkeur en ervaring in het werk van Erik en de inhoud van dit leertraject sluiten op elkaar aan. Vanuit een achtergrond als opleidingskundige werkt Erik graag aan vraagstukken die leren en werken met elkaar verbinden. Hoe kun je leren in organisaties zo stimuleren en ondersteunen dat het een onderdeel uitmaakt van het werk zelf? Welke kleine veranderingen in het werk kunnen een groot leereffect opleveren? En, hoe kun je, waar dat niet mogelijk is, een leeromgeving ontwerpen die vooral bijdraagt aan verandering en verbetering in het werk? Als begeleider van groepen deelnemers aan de OVL richt Erik zich op het ondersteunen van mensen in hun ontwikkeling als ontwerper van leertrajecten. Daarin wil Erik het vakmanschap als opleidingskundig ontwerper helpen ontwikkelen. Vanuit eigen ervaring in het ontwerpvak en ervaring als adviseur over leren, helpt hij tevens adviesvaardigheden te ontwikkelen en begeleidt hij deelnemers in het vinden van hun eigen stijl binnen dit vakmanschap. Dit ontwerpersvakmanschap is tegelijk een metafoor voor andere vormen van vakmanschap waar Erik zich als adviseur binnen Kessels & Smit op richt. In zijn werk binnen dit bureau zoekt hij bij opdrachtgevers naar de kern van 'het vak', naar manieren om daarin te kunnen groeien en naar de juiste balans in het (niet) aansturen van vakmensen door de leiding van organisaties. Naast het ontwerpen van leer- en verandertrajecten begeleidt Erik trainings- en teambijeenkomsten binnen deze trajecten.