Jeroen Hellings


Jeroen Hellings helpt organisaties die verandering of vernieuwing beogen in het werk, maar nog niet precies weten hoe dit hen gaat lukken. Hoe maak je vanuit die veelheid aan goede ideeën een leeroplossing die écht werkt? En hoe kun je door samen iets te ontwerpen direct een organisatieverandering in gang zetten? In het maakproces zit volgens Jeroen evenveel waarde als in het resultaat. Jeroen begeleidt geregeld ontwerpteams binnen een organisatie om bekwaam te worden in het ontwerpen van en adviseren over leerinterventies. Deze ervaring neemt hij mee naar de leergang, waar hij graag een kijkje in zijn keuken geeft en voorbeelden deelt uit zijn eigen praktijk. Jeroen schrijft momenteel samen met Erik en Mariël aan de tweede versie van het Ontwerpboek waarin ook veel van deze ontwerppraktijken voorbij komen.