Koen Weber


is ruim 20 jaar werkzaam als adviseur/ontwerper/teamcoach op het gebied van leiderschaps- en verandervraagstukken. Hij zoekt daarbij voortdurend naar de verbinding tussen persoonlijke ontwikkeling en het verbeteren van resultaten. In zijn werk ontwerpt en begeleidt hij verschillende verhalende interventies die ruimte creëren voor organisatieonderzoek en -ontwikkeling. Verhalen maken en vertellen gebruikt Koen met name als interventie om de meervoudige werkelijkheid in teams en organisaties in gesprek te brengen. Hij nodigt mensen daarbij uit om de verhalen die zij in de wandelgangen vertellen te verbinden aan de dominante publieke verhalen. Hierdoor ontstaat ruimte om meer betekenis te geven aan eigen werksituaties in relatie tot veranderingen in de organisatiecontext.