Kris Snick


Creatieve generalist
Ik noem mijzelf een creatieve generalist - ik zie namelijk overal mogelijkheden en kansen. Waarnemen, onderzoeken, uitproberen - de manier waarop de kunstenaar te werk gaat in het creatieproces boeit mij. Zo houd ik ervan om te duiken in nieuwe contexten, met een onbevangen en nieuwsgierige blik binnen te komen en samen te onderzoeken. Op deze manier schep ik momenten waarop ik als facilitator het gesprek of het proces verder kan helpen. Als coach of als acteur tijdens rollenspelen vind ik het belangrijk om een veilige en stimulerende omgeving te scheppen waarin leren en groei kunnen plaats vinden. Daarnaast gebruik ik ook graag de inspiratie van de omgeving, de stad of de natuur om het gesprek te laten ontstaan. Door het alledaagse te doorbreken, door uit je comfortzone te komen of een inspirerende ervaring te creëren, kunnen nieuwe perspectieven ontstaan en oude, belemmerende denkpatronen worden doorbroken.
Sociaal ondernemer
De zekerheden waarop mijn ouders en grootouders konden bouwen, verloren de voorbije decennia hun geloofwaardigheid. Velen typeren mijn generatie als een ‘selfie-generatie’ die op zichzelf terugplooit. Ik zie echter een generatie die geconnecteerder is dan ooit, die permanent verbonden is met de wereld om zich heen. Een generatie die dagelijks toetreedt tot online gemeenschappen, die solidair is, die de krachten bundelt en meerwaarde schept die de wereld vooruit helpt. Ik beleef de groeiende onzekerheid en het groeiende zelfbewustzijn niet als een bedreiging maar als een kans om te zoeken naar nieuwe vormen van gemeenschapszin en zelfbewuste verbondenheid, waarbij elke mens zich kan ontvoogden van de dogma’s van gisteren. Innovatieve vormen van samenleven, samenwerken en organiseren wil ik graag mee onderzoeken en ondersteunen als sociaal ondernemer. Autonoom én geconnecteerd in netwerken.
Netwerker, aansteker en verbinder
Mijn engagement voor de samenleving maakt deel uit van mijn DNA. Sinds mijn tienerjaren ben ik actief als vrijwilliger, terwijl mijn professionele carrière zich lanceerde in het jeugdwerk, bij de Vlaamse Jeugdraad en het Europees Jeugdforum. Bij de participatieve trajecten die ik initieerde nam ik steevast de rol van netwerker, aansteker en verbinder, een rol die ik nog steeds opzoek in projecten waarin ik zowel als vrijwilliger als adviseur actief ben. Op een cruciaal moment in mijn zoektocht naar nieuwe contexten om vanuit kracht en talent te werken, kwam ik in aanraking met Kessels & Smit. Mij aansluiten bij het gezelschap voelde dan ook als thuiskomen. Hier ontdekte ik de taal die mijn intuïtie woorden gaf en vind ik ruimte om door te groeien.