Lieve Scheepers


Lieve Scheepers werkt als procesbegeleider aan organisatievraagstukken. Ze is gefascineerd door de samenhang der dingen en door de kruispunten waar individuele, team- en organisatie verhalen elkaar ontmoeten. Ze houdt ervan om die complexiteit goed in de ogen te kijken: Welke dynamieken laten zich zien of net niet, welke onderliggende patronen, waar zit energie en waar ongemak? Ze schept graag een veilige setting waarin mensen elkaar in alle rust hun verhalen over wat hen bezig houdt kunnen vertellen en met aandacht kunnen luisteren. Om zo samen vanuit onderlinge verbinding, wederzijds vertrouwen en gevoel van gelijkwaardigheid te kunnen werken aan dat wat er voor hen toe doet.