Mariël Rondeel


Sinds 2012 is Mariël Rondeel verbonden aan de FCE, als hoofddocent van het leertraject 'Ontwerpen van Leertrajcten (OVL). Daarvoor was ze al enkele jaren gastdocent bij andere leergangen van de FCE over thema's als analyseren van werksituaties en leervragen (met behulp van het acht velden instrument en critical incidents), evalueren en beoordelen (met de proeve van bekwaamheid). Bovendien heeft ze eind jaren negentig zelf de Leergang Corporate Learning als deelnemer gevolgd. Mariël is arbeids- en organisatiepsycholoog en adviseur bij Kessels & Smit, The Learning Company. Ze is op haar best als verbinden van werken en leren de uitdaging is. Aan deze vragen en trajecten draagt ze graag haar steentje bij als ontwerper, adviseur en begeleider: in het (beroeps)onderwijs, in maatschappelijke organisaties (met name Zorg en Welzijn) en in commerciële bedrijven. Ze heeft veel ervaring met ontwerpvraagstukken in het mbo en hbo. Daarin is samenwerking met het werkveld altijd een leidend thema. De uitdaging voor haar is om beide werelden, die van de werkpraktijk en van de 'school', dichterbij elkaar te brengen waardoor een gemeenschappelijk beeld onstaat van het vak waarvoor studenten opgeleid worden. Samen ontwerpen en iets maken, en daarvan leren. Dat kenmerkt de aanpak van Mariël. Zij noemt dit principe: producerend leren. Mariël heeft een bijdrage geleverd aan het (her)ontwerp van grootschalige en vernieuwende leerstelsels- en trajecten. Ze combineert daarin een systematische ontwerpbenadering met een relationele aanpak. Mariël is hoofdredacteur van 'Het Ontwerpboek: leertrajecten ontwerpen voor vakmanschap en vernieuwing', dat in september 2012 verschijnt. Ze heeft daarin samen gewerkt met collega begeleider van de OVL Erik Deen, Ans Grotendorst en Joseph Kessels. Ze was ook hoofdredacteur van het boek 'Kennis Maken, Leren in Gezelschap' en heeft diverse andere publicaties op haar naam staan over vakmanschap in ontwerpen.