Martijn van Ooijen


Martijn van Ooijen werkt als veranderkundig adviseur en procesbegeleider veelal aan de wat grotere, complexere organisatievraagstukken. Martijn heeft zijn promotieonderzoek bij de Vrije Universiteit, leerstoel cultuurverandering, gericht op narratives en tijd - hoe in veranderingsprocessen verschillende verhalen over urgentie op elkaar inwerken. Martijn is tevens auteur van Imperfecte adviseur, persoonlijke verhalen over het werk.

Martijn