Sibrenne Wagenaar


Sibrenne Wagenaar werkt ruim 15 jaar als adviseur en facilitator op het gebied van leren in het werk, met daarbij een specifieke fascinatie voor sociale media. Ze schreef diverse publicaties op dit terrein en is al jaren een gewaardeerde FCE (gast)docent. Sibrenne is zich in het onderwerp gaan specialiseren vanwege de kansen die de inzet van sociale media in haar ogen biedt om het leren in en tussen organisaties te versterken. Door het bieden van online plekken voor ontmoeting, kennisdelen en samenwerken. Door te werken aan een cultuur waarin het delen van kennis wordt gestimuleerd. Door leren niet alleen te bekijken door de ogen van formele leertrajecten maar ook de kracht van sociaal en informeel leren te zien. Meer over het werk van Sibrenne vind je op haar eigen website Link2Learn.