Sofie Hendrikx


Verstillen, loskomen en met energie verder gaan De rode draad in mijn werk is relatievorming, vertrouwen en momenten van verstilling en reflectie creëren. Verstilling zoeken is niet erg gangbaar – het kan zelfs nogal ongewoon klinken in een omgeving waarin actie, verandering en beweging de boventoon voeren. Maar ik weet, ook uit eigen ervaring, hoe belangrijk ‘oefeningen in aandacht en reflectie zijn’. Mijn achtergrond is communicatiemanagement. Ik heb gewerkt in reclamebureaus, heb creatieve teams begeleid en meegedaan aan campagnes rond merkstrategie. Het is heerlijk om in flow samen te werken in een team en alles uit de kast te halen aan ideeën en onorthodoxe oplossingen. Maar ik heb ook de druk ervaren van het continu moeten produceren in hoog tempo, van het 24/7 bereikbaar moeten zijn, van vérgaande en doorgedreven servicing en van de focus op omzet en winst. Ik zie dat ook bij anderen, in organisaties. De hectiek van alledag werkt vaak uitputtend, niet zelden met burnout als gevolg. Dan zijn momenten van verstilling nodig om los te komen van het mentale, het rationele, de maalstroom van gedachten en gebeurtenissen. Ik bied mensen de mogelijkheid om aandachtig stil te staan bij wat er gebeurt, in jezelf en in de interactie met anderen. Dan ontstaat er ruimte om vragen te stellen als: “Kan ik hier mijzelf zijn of verlies ik mijzelf? Wat is er nodig om (opnieuw) zingeving te ontlenen aan dit werk?” Ik breng nieuwe perspectieven in, onderzoek samen met de persoon of het team hoe we creativiteit in projecten kunnen brengen zodat andere, nieuwe energie ontstaat. Alles wat met procesbegeleiding te maken heeft gaat mij op een heel natuurlijk manier af. Dat doe ik in 1-op-1-coaching, bijvoorbeeld rond loopbaanbegeleiding, vermindering van stress en werkdruk of voorkómen van burnout. Ook coach ik teams en ondersteun ik leidinggevenden op de werkvloer bij hun vaardigheden in waarderend coachen en onderzoeken wat er werkelijk speelt bij hun medewerkers. Speciale belangstelling heb ik voor het fysieke, iemands presentatie en presentatie. “Ga eens staan. Wat straal je uit? Wat zit je verkrampt. Probeer te ontspannen, schouders naar beneden, voeten op de grond.” Mijn expertise op het gebied van communicatie en yoga integreer ik altijd in mijn begeleiding. Dat wil ik steeds meer doen, omdat het werkt. Omdat het de schoonheid in personen, teams en organisaties (terug)brengt. Vaak is die er al en hoeven we die alleen maar te belichten, waarderend te kijken naar wat er al is.