Suzanne Verdonschot


Suzanne Verdonschot levert sinds 2006 een bijdrage aan de FCE. Suzanne is onderwijskundige en promoveerde in 2009 op een onderzoek naar het leren in innovatieprocessen. Haar belangstelling gaat uit naar vernieuwingen die plaatsvinden in het dagelijkse werk. Innovatie is namelijk niet meer alleen iets van R&D-labs of afdelingen innovatie: vernieuwingen ontstaan doordat collega’s samen oplossingen ontwikkelen op de plek waar een vraag zich voordoet. Suzanne is gefascineerd door de kracht van nieuwsgierigheid. Vernieuwing en innovatie ontstaat vaak niet daar waar de beste antwoorden gegeven worden, maar juist daar waar de juiste vragen gesteld worden. Door het stellen van vragen, het experimenten en het uitgaan op onderzoek draag je bij aan kennisontwikkeling en innovatie in eigen huis. Suzanne begeleidt deze processen en doet in diverse contexten onderzoek naar de werking ervan. Bij de FCE is Suzanne hoofddocent van het leertraject 'Vijf ontmoetingen ter bevordering van de nieuwsgierigheid'. Zij is daarnaast ook gastdocent in diverse leertrajecten. Thema’s die daar aan de orde komen, zijn: (werkplek)innovatie, kennisproductiviteit en praktijkonderzoek. Tevens is Suzanne trekker van het FCE-onderzoeksplatform: een ontmoetingsplek voor onderzoekers om ervaringen uit te wisselen, te leren van elkaar en relevant wetenschappelijk en praktijkonderzoek uit te voeren. Suzanne publiceerde veel artikelen op het gebied van leren, innovatie en praktijkonderzoek. Zij ontwikkelde de toolbox 'Samen vernieuwen in de praktijk'. De toolbox bevat werkmateriaal om van taaie vraagstukken tot doorbraken te komen in de praktijk. Ook schreef ze het boek 'Praktijkonderzoek: motor voor verandering in organisaties'.