Waarderend Faciliteren

Creëer ontmoetingen met impact

De leergang ‘Waarderend Faciliteren’ biedt inspiratie voor professionals die teams en organisaties begeleiden in verandering of ontwikkeling. Centraal staat het begeleiden van dialogen tussen de betrokkenen, waarin zij op nieuwe manieren naar elkaar en het vraagstuk leren kijken en komen tot gedragen acties en afspraken.

Video

Bekijk deze video voor een sfeerimpressie: https://youtu.be/iCwIriSbxIM

Waarderend faciliteren is niet één methode, maar een specifieke stijl van werken die z’n weerklank vind in de opdrachtformulering, het ontwerp van langer durende ontwikkeltrajecten, het begeleiden van allerlei soorten sessies (strategie, teambuilding, evaluatie, enz) en zelfs individuele coaching.

Waarderend faciliteren is een alternatief voor de veelgebruikte ‘diagnostische benadering’ bij verandering en ontwikkeling in teams en organisaties. In plaats van een top-down diagnose van het probleem als drijvende kracht, werkt waarderend faciliteren vanuit de ‘dialogische benadering’, waarin de dialoog rondom het eigen oplossend vermogen centraal staat.

Meer informatie aanvragen

Een magische ervaring

Waarderend faciliteren is tegelijk een krachtige én een subtiele stijl van faciliteren die bijna magisch te noemen is. Als je het goed doet, merken de deelnemers niet dat hun proces is gestuurd, net zoals bij een goochelaar zijn technieken onzichtbaar blijven of zoals een balletdans moeiteloos lijkt. De leergang zelf is ook een ragfijn spel waarin je langzaam maar zeker de attitude en vaardigheden eigen maakt.

Leerdoelen

• Begrijpen en eigen maken van de principes van waarderend faciliteren.
• Versterken van diepgaand vertrouwen in de kennis, kunde en kansen binnen de groep.
• Vaardigheden ontwikkelen om kennis, kunde en kansen te ontsluiten in dialogen.
• Kennis en ervaring opdoen met het ontwerpen van krachtgerichte ontwikkeltrajecten en sessies.
• Vrij van dwingende methodes en dogma’s variëren met houding, interventies en werkvormen.
• Kunnen spelen met perspectieven, interpretaties en zienswijzen.