Waarderend Faciliteren

Creëer ontmoetingen met impact

Waarderend faciliteren gaat over het creëren van ontmoetingen die die leiden tot positieve ontwikkeling, verandering en samenwerking. In de opleiding ontwikkel je inzichten en oefen je vaardigheden voor het begeleiden van groepsprocessen in teams en organisaties.  Centraal staan het versterken van het eigen probleemoplossend vermogen, onderling vertrouwen en zin in actie.

Hoe en waar?

De waarderende facilitator reikt werkvormen aan waardoor vraagstukken slim & snel afgepeld worden en mensen tot gedragen acties en afspraken komen. Waarderend faciliteren wordt ingezet bij MT sessies, teambuilding, brainstormsessies, bewonersbijeenkomsten, evaluaties, strategiesessies, trainingen, beleidsontwikkeling, enzovoort.

Voor wie?

Waarderend faciliteren past goed bij mensen die werken met groepen in de rol van consultant, adviseur, facilitator (team)coach, trainer, veranderkundige en projectleider. Daarnaast past het goed bij professionals die een hulpverlenend of ondersteunend beroep hebben. In company leertrajecten kunnen goed toegespitst worden op deze doelgroepen.

Meer dan alleen Appreciative Inquiry

Waarderend faciliteren is niet één methode of theorie, maar eerder een specifieke stijl van werken die gebaseerd is op een rijke cocktail aan theorie, methodiek en praktijk ervaring. Appreciative Inquiry speelt een belangrijke rol, maar minstens zo belangrijk zijn ‘Dialogische organisatie ontwikkeling’, het creatieproces en denkadviseren. 

Meer informatie aanvragen

Een opleiding in drie levels
De hele opleiding bestaat uit zes dagen, verspreid over drie blokken van twee dagen. Na afloop volgt een online intervisie. De doorlooptijd van de opleiding is vier maanden.

Opleiding in waarderend faciliteren
In de opleiding werk je aan de verdere ontwikkeling van je verhouding tot de groep en haar vraagstuk. Door oefeningen, casuïstiek en reflectie onderzoeken we samen hoe je vanuit jouw rol een katalysator kan zijn voor het eigenaarschap, het eigen probleemoplossend vermogen, onderling vertrouwen en de zin in actie.

Waarderend faciliteren staat op vier spreekwoordelijke pilaren die in de opleiding als een vlecht door elkaar lopen en vanaf dag 1 onderdeel van het leerproces zijn. Dit zijn:

  • De attitude van vertrouwen: het vertrouwen in de kennis, kunde en kansen die aanwezig zijn bij de groep vormt de basis onder het waarderend faciliteren.
  • De kennis van werkvormen: in de opleiding leer je een reeks werkvormen die groepen helpen om een scherpe focus te houden, alle visies en belangen de ruimte te geven die ze verdienen en de inzichten te vertalen naar concrete activiteiten en afspraken die echt gedragen worden.
  • De vaardigheden in interactie: we oefenen veel met vragen en suggesties die in ‘the heat of the moment’ een katalysator zijn van de uitwisseling op het scherpst van de snede waardoor de groep op haar hoogste niveau kan komen.
  • Het slim kiezen van de setting: de fysieke ruimte en de beschikbare tijd maken de uitwisseling mogelijk of zijn een rem op de kwaliteit. Als facilitator moet je aanvoelen wat de groep nodig heeft en dit goed kunnen uitleggen aan de opdrachtgever.

Doelgroep
Deelnemers zijn professionals die een faciliterende en adviserende rol hebben bij verandering, ontwikkeling en samenwerking in teams en organisaties. Zij hebben functies als projectleider, organisatieadviseur, teamcoach, programmamanager, facilitator, trainer en beleidmaker.

Het ervaringsniveau bij de meeste deelnemers is gemiddeld tot hoog, alhoewel ook starters meegedaan hebben en enthousiast waren. Iedereen werkt met eigen casuïstiek en kan daardoor leren op zijn eigen niveau.

Aan de trainingen namen al vaak professionals deel die al eerder geschoold waren in bijvoorbeeld creatieve werkvormen, Appreciative Inquiry, Deep Democracy, Agile, Lego Serious play, NLP en meer. Die achtergronden maakten de verdieping in de opleiding tot waarderend facilitator alleen maar rijker.

​Verdiepingsworkshops
Enkele keren per jaar zijn er verdiepingsworkshops exclusief voor oud deelnemers. Hier verdiepen we op een bepaald onderwerp met extra oefeningen en wisselen we ervaringen uit. Iedereen die eerder bij mij een training volgde kan hieraan deelnemen.