Herkenbare, eigenzinnige manier van kijken naar leren

"Ik was deelnemer van de allereerste groep; veel is veranderd, maar de uitgangspunten zijn gebleven"

Voor mij staat de leergang voor: millimeter voor millimeter een reis maken. Trouw aan je opvattingen, voortbordurend op eerdere inzichten en met een doel voor ogen. Ik zat in de allereerste groep: van 1984 tot 1986. Het intake gesprek met Cora Smit en Joseph Kessels vond nog plaats in hun kantoor op een zolderkamer in een villa aan de rand van het Vondelpark. Je ziet ook in de huidige FCE hun invloed nog terug. Vanwege de trouw aan die ‘eigenzinnige’ principes ben ik ook betrokken gebleven. Het klopt gewoon.

De leergang heeft een krachtig frame geboden voor alles wat ik daarna heb gedaan. Voor mijn kijken naar en handelen in organisaties. Op een hele natuurlijke manier kregen die inzichten uit de leergang steeds weer een plek. Het methodisch analyseren van een organisatie en het consequent redeneren vanuit deze analyse naar passende en werkende oplossingen hebben me heel erg geholpen. Mensen zijn de krachtbron ván een organisatie en bepalen het verschil tússen organisaties. Adequaat interveniëren op hun presteren, handelen en (indirect) hun houding, dáár ligt de basis van succesvolle organisaties. Door de jaren heen ben ik de ambitie en strategie van de organisatie nog meer centraal gaan stellen, gekoppeld aan de toegevoegde waarde van de professional. De bedoeling centraal, in nauwe verbinding met de drijfveren van de professional. Holistisch, systemisch en organisch zijn daarbij sleutelbegrippen.

Han is een zeer ervaren programmadirecteur en verandermanager, die diverse rollen en functies in de overheid en de non profitsector heeft vervuld. Tegenwoordig is hij zelfstandig gevestigd. Je kunt meer lezen over hem in dit portret dat PGM Open van hem maakte.

Han is een zeer ervaren programmadirecteur en verandermanager, die diverse rollen en functies in de overheid heeft vervuld. Tegenwoordig is hij zelfstandig gevestigd. Je kunt meer lezen over hem in dit portret dat PGM Open van hem maakte:

Interview Han Nichting