Leiders van de toekomst

Bouwen aan maatschappelijke impact

Het thema duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen wint aan urgentie. Om onze planeet op de lange termijn leefbaar te laten zijn voor iedereen, is er nu inspanning nodig van ons allemaal. Morgen is vandaag. Het vraagt om organisaties die heldere en hoopvolle keuzes maken omtrent de impact die ze willen maken. Het vraagt om ‘toekomstbewust handelen’. In deze leergang leer je te bouwen vanuit een langetermijnvisie waar we het kortetermijndenken inruilen voor het nemen van verantwoordelijkheid voor de toekomst. Toekomstbewust handelen dus.

Beluister ook de podcastserie ‘Leiders van de Toekomst’

 

 

 

 

 

Meer informatie aanvragen

Met de leergang “leiders van de toekomst” willen we mensen die bezig zijn met het maken van maatschappelijke impact verbinden met elkaar en hun leren versterken.

Ons idee is dat je bouwen aan ‘toekomstbewust handelen’ binnen organisaties kunt zien als een beweging. Het liefst begint het helemaal niet zo groot, maar juist klein met een aantal experimenten en personen die het belangrijk vinden of erin geloven dat toekomstbewustzijn een relevant thema is om binnen hun organisatie aan te werken. We gaan aan de slag met (informele en formele) leiders die hun geloof in een betere, rechtvaardige, gezondere, duurzame wereld omzetten in daden. ‘Leiders van de toekomst’ dus die binnen de context waarin ze werken grootse veranderingen in gang zetten door hun kompas te volgen en ‘gewoon’ te doen wat hun hart hun ingeeft.

Opbouw van de leergang:

We starten de leergang met een tweedaagse, dan volgen vier hele dagen, tussendoor zijn er twee losse dagdelen met workshops die door de deelnemers zelf worden ontworpen en gefaciliteerd. Tussen de bijeenkomsten door vinden er intervisie bijeenkomsten plaats. We werken met een groep van tussen de 6 en 12 deelnemers.

 

Werkplaats ‘Bouwen aan duurzaamheid’

Meer informatie over toekomstbewust handelen vind je op de online werkplaats ‘Bouwen aan Duurzaamheid’ waar we als community onderzoek doen naar hoe je kunt werken aan duurzaamheid in je organisatie.