ONTWERP EEN STERKE BLEND MET ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)

Een blended opzet

In deze leergang leer je krachtige blended leertrajecten te ontwikkelen. Je werkt aan een eigen blended ontwerp. In 3 maanden vul je je vakbekwaamheid aan met ontwerp- en faciliteervaardigheden. Je breidt je ontwerpkennis uit met verschillende (evidence-based) modellen en denkkaders. Je leert werken met een breed scala aan tools, waaronder ChatGPT en generatieve AI. En je kunt creatieve leerinterventies bedenken en faciliteren.

 

AANDACHT VOOR CHATGPT EN AI

Hoe kunnen we ChatGPT en andere vormen van AI als onze persoonlijke assistent inzetten bij het voorbereiden en uitvoeren van leerinterventies? En hoe kunnen we een lerende ChatGPT gebruiken bij informeel leren? Op verschillende momenten in de leergang zullen we met AI experimenteren. Hulp bij het maken van een draaiboek? Een video maken met een avatar? Of multiple choice vragen met een AI-tool? Laat je vooral inspireren door deze nieuwe en veelbelovende mogelijkheden van AI!

Meer informatie aanvragen

VOOR WIE IS DEZE LEERGANG?

Voor opleiders, trainers, onderwijskundigen die leertrajecten ontwikkelen. Werkend als zelfstandige of vanuit een interne positie in een organisatie. En die in zijn voor praktisch en ervaringsgericht leren.

NEEM EEN EIGEN LEERTRAJECT MEE

Jouw leertraject vormt een belangrijke rode draad in deze leergang. Dit kan een bestaande leerinterventie zijn, maar je kunt ook een idee voor een studiedag, workshop of leertraject verder uitwerken. We werken gedurende de drie maanden namelijk toe naar een sterk ontwerp voor een blended of hybride interventie. Met daarbij belangrijke aandachtspunten voor de begeleiding van het leerproces. Een ontwerp dat klaar is om uit te voeren.