Ontwerpen & Faciliteren van Online en Blended Leren

Een blended opzet

Wil jij krachtige en werkende online en blended leertrajecten kunnen ontwikkelen? Neem dan deel aan deze leergang. In drie maanden vul je jouw vakbekwaamheid aan met ontwerp- en faciliteervaardigheden voor online en blended leren. Je maakt kennis met een breed scala aan tools. Je leert ontwerpen vanuit verschillende modellen en denkkaders, gericht op online leren. En je kunt creatieve leerinterventies ontwikkelen, gebruikmakend van tools en technologie.
Jouw leertraject vormt een belangrijke rode draad in deze leergang. Dit kan een bestaande leerinterventie zijn, maar je kunt ook een idee voor een studiedag, workshop of leertraject verder uitwerken. We werken gedurende de drie maanden namelijk toe naar een sterk ontwerp voor een blended of online interventie. Met daarbij belangrijke aandachtspunten voor de begeleiding van het leerproces. Een ontwerp dat klaar is om uit te voeren.

Direct inschrijvenMeer informatie aanvragen

Dit traject is interessant voor opleiders, trainers, onderwijskundigen die leertrajecten ontwikkelen. Werkend als zelfstandige of vanuit een interne positie in een organisatie. Aan het eind heb je een eigen online leertraject (her)ontworpen, klaar om uit te voeren.