Proceskunde, werken met Aandacht

Werken met Aandacht

Het aandachtig ondersteunen van de ontwikkeling van individuen, groepen en processen in sociale systemen: dat is waar Proceskunde, werken met Aandacht over gaat.

Organisaties zijn – bekeken vanuit proceskundig perspectief – zo’n sociaal systeem, bestaande uit relaties en patronen tussen individu, groep en organisatie. In de Leergang Proceskunde, werken met Aandacht doe je de kennis, attitude en vaardigheden op die je als organisatieprofessional nodig hebt om proceskundig te kijken en te handelen.

Het traject is bedoeld voor organisatieprofessionals die zich herkennen in ontwikkelvragen als:

  • Hoe kan ik de procesdimensie van samenwerken meer betrekken in mijn werk?
  • Wij pakken vraagstukken projectmatig aan. Welke andere wegen of interventies bestaan er nog meer?
  • Ik word als adviseur gevraagd problemen op te lossen. Maar kan (ik) dat wel?
  • Kan ik van waarde zijn zonder dat ik over inhoudelijke kennis beschik?
  • Hoe kan ik anders kijken naar problemen en de aanpak ervan constructief beïnvloeden?
  • Hoe herken en beïnvloed ik de dynamiek binnen het systeem waar ik werk?

De leergang is voor adviseurs, projectleiders, HR(D)-specialisten en trainers, met ervaring in het ontwerpen en begeleiden van veranderprocessen in organisaties, die hun procesgerichte stijl verder willen ontwikkelen.


Direct inschrijven

Als je proceskundig wilt werken, heb je het vermogen nodig om interventies aan te bieden in een specifieke situatie (kunde). Je neemt daarbij een aandachtige houding aan (attitude) en je bent je daar ook van bewust. Je hebt inzicht in de toonaangevende modellen op het gebied van samenwerken en organiseren en in mogelijke variaties daarop (kennis).

In de Leergang Proceskunde, werken met Aandacht heb je ruim de gelegenheid om deze kunde, attitude en kennis op te doen aan de hand van zes thema’s.

Processen Welke enerzijds lineaire en anderzijds chaotische processen herken je in en om het systeem? Wat vertellen postmoderne theorieën ons hierover?

Blokkades Welke blokkades herken je en wat zijn mogelijke interventies?

Kiemen Hoe herken je de kiemen van voorbeelden die de ambities nu al waarmaken? Welke kiemen verdienen extra aandacht? Hoe doe je dat?

Fenomenen Welke kennis over fenomenen in processen is er beschikbaar? Welke verschijnselen zie je rondom het vraagstuk? Welk gedrag vertonen de betrokkenen? Wat zeggen ze wel en wat niet?

Onderstromen Welke onderstromen spelen er? Welke motieven hebben mensen om wel of juist niet bij te dragen aan het behalen van de ambitie?

Beïnvloeden en interveniëren Hoe beïnvloed je als professional, bewust of onbewust? Met welke interventies kun je de processen en systemen beïnvloeden, buiten de vertrouwde denkkaders en bekende wegen om?

In de Leergang word je gestimuleerd een verbinding te maken tussen jouw nieuwe inzichten en jouw eigen werkpraktijk. Je betrekt de proceskundige noties op actuele vraagstukken uit jouw praktijk, zodat je je nieuwe perspectieven eigen maakt. Je voegt andere zienswijzen toe aan de organisatie waarin je werkt en je prikkelt jouw omgeving tot een respons. Het ontwikkelen van jezelf en de ontwikkelingen in jouw werkpraktijk gaan op deze manier hand in hand.

Uitgebreide achtergrond vind je op de speciale website www.proceskunde.com.

De leergang is opgezet als persoonlijk onderzoek waarin je wordt uitgedaagd tot scherpe waarneming, creativiteit, denkkracht, reflectie en communicatie. Samen met vakgenoten overwin je knelpunten en blokkades.
Je oefent met de principes van proceskundig samenwerken door drie leerprocessen te combineren:

  • Jouw individuele leerproces
  • Het samenwerken met andere deelnemers aan vraagstukken en casussen
  • Het leerproces in de groep

Met elkaar onderzoek je welk proces werkt en helpt. De kerndocenten ondersteunen je bij dit proces, zowel met inzicht in de filosofie en theorie, als met methoden en oefeningen.

Tijdens de afsluiting in het laatste blok staan alle deelnemers om beurten centraal. Daarna is het tijd om te vieren en jouw certificaat te ontvangen.

Aart Goedhart en Barbara van der Steen zijn de kerndocenten van de leergang. Zij werken al geruime tijd als proceskundige en adviseur vanuit hun eigen bureau Wenders en als docent bij het Sioo. Hun achtergrond is die van de organisatie- en interventiekunde. Zij hebben beiden bij kleine en grote adviesbureaus gewerkt zoals Berenschot en Kessels & Smit, The Learning Company.

Aart en Barbara publiceren regelmatig. Hun boek Proceskunde – een pleidooi voor werken met aandacht dient als naslagwerk bij de leergang. Daarnaast schreven ze onder meer:

Impact (2): Eureko Achmea ‘The Experience’, impact van binnenuit. In: Opleiding & Ontwikkeling 24 (6), pp. 11-15.

Leren vs. ontwikkelen: Proceskundig ondersteunen. In: Develop, najaar 2009, p 8.-19.

Een proceskundig perspectief op cultuurverandering. In: Cultuurverandering: Mythe en realiteit. Praktijk, verhalen en reflecties, Kluwer, 2009, p. 133-151

The Challenge, een ervaring rijker. In: Leren in Organisaties, 8e jaargang, nr. 12, dec. 2008. p. 22-26.

Overspannen organisaties, op zoek naar herstel. Managementsite, Mei 2006.

“Een herijking van mijn eigen kijk op mijn werk. Echt aangeraakt: dat je even heel bewust wordt van iets nieuws.”
– Helma Boerboom | CO3 Consulting BV –

“In de leergang Proceskunde, werken met Aandacht worden telkens jouw vooronderstellingen uitgedaagd. Omdat er niet geoordeeld wordt, kunnen we echt onderzoeken. Zo blijf ik open.”
– Jos Esser | DSV Rotterdam –

“De Leergang Proceskunde, werken met Aandacht biedt mij na de Leergang Corporate Learning van de FCE, een verdere verdieping op de invulling van mijn vak. Het gaat daarin steeds meer om aandacht voor essenties, om wat je waarneemt in het contact. Proceskunde biedt mij die verrijking.”
– Jetske Noordover | Duravermeer –

“Mijn definitie van impact is verrijkt. Het gaat niet alleen om impact op resultaten maar ook op proces en de organisatieontwikkeling.”
– Sander Boon | Manpower –

De volgende leergang start in het najaar van 2018 en is gepland op de volgende data:

3 oktober 2018 van 9.30 tot en met 4 oktober 2018 16.30 uur
15 november 2018 van 9.30 tot en met 16 november 2018 16.30 uur
24 januari 2019 van 9.30 tot en met 25 januari 2019 16.30 uur
20 maart 2019 van 9.30 tot en met 21 maart 2019 16.30 uur
23 mei 2019 2019 van 9.30 tot en met 24 mei 2019 16.30 uur

Deelnamekosten voor de Leergang Proceskunde, werken met Aandacht bedragen € 5.250,00 vrij van BTW, inclusief het boek Proceskunde, een pleidooi voor werken met aandacht.

De vaste verblijfskosten bedragen circa € 1.475,00 (inclusief vijf overnachtingen, lunches, diners, catering en zaalhuur).

De locatie is Conferentiecentrum Samaya in Werkhoven.