Proceskunde, Werken met Aandacht

Proces-aandacht, scherper luisteren, anders doen

Het aandachtig ondersteunen van de ontwikkeling van individuen, groepen en processen in sociale systemen, dat is waar Proceskunde, Werken met Aandacht over gaat.

Organisaties zijn – bekeken vanuit proceskundig perspectief – zo’n sociaal systeem, bestaande uit relaties en patronen tussen individu, groep en organisatie. In de’ Leergang Proceskunde, Werken met Aandacht’ doe je de kennis, attitude en vaardigheden op die je als organisatieprofessional, project- of programmaleider of leidinggevende nodig hebt om proceskundig te kijken en te handelen.

Het traject is bedoeld voor mensen die zich herkennen in ontwikkelvragen als:

  • Hoe kan ik de procesdimensie van samenwerken beter begrijpen en meer betrekken in mijn werk?
  • Wij pakken verander- en ontwikkelvraagstukken meestal projectmatig aan. Welke andere wegen of interventies bestaan er nog meer?
  • Hoe kan ik anders kijken naar problemen in onze organisatie, en de aanpak ervan constructief beïnvloeden?
  • Ik word gevraagd problemen op te lossen. Maar kan (ik) dat wel?
  • Hoe herken en beïnvloed ik de dynamiek binnen het systeem waar ik werk?

De leergang is voor adviseurs, leidinggevenden, projectleiders en trainers, met ervaring in het ontwerpen en begeleiden van veranderprocessen in organisaties, die hun procesgerichte stijl verder willen ontwikkelen.

Op 8 september 2021 van 15.30 – 17.30 kun je kennismaken met de leergang en de begeleiders via een online proeverij.

Aart en Barbara’s nieuwe boek is verschenen: Eindelijk rust in je hoofd, 40 dagen oefenen in aandacht.

Direct inschrijvenMeer informatie aanvragen

Als je proceskundig wilt werken, heb je het vermogen nodig om interventies aan te bieden in een specifieke situatie (kunde). Je neemt daarbij een aandachtige houding aan (attitude) en je bent je daar ook van bewust. Je hebt inzicht in de toonaangevende modellen op het gebied van samenwerken en organiseren en in mogelijke variaties daarop (kennis).

In de Leergang Proceskunde, werken met Aandacht heb je ruim de gelegenheid om deze kunde, attitude en kennis op te doen aan de hand van zes thema’s.

Processen Welke enerzijds lineaire en anderzijds chaotische processen herken je in en om het systeem? Wat vertellen postmoderne theorieën ons hierover?

Blokkades Welke blokkades herken je en wat zijn mogelijke interventies?

Kiemen Hoe herken je de kiemen van voorbeelden die de ambities nu al waarmaken? Welke kiemen verdienen extra aandacht? Hoe doe je dat?

Fenomenen Welke kennis over fenomenen in processen is er beschikbaar? Welke verschijnselen zie je rondom het vraagstuk? Welk gedrag vertonen de betrokkenen? Wat zeggen ze wel en wat niet?

Onderstromen Welke onderstromen spelen er? Welke motieven hebben mensen om wel of juist niet bij te dragen aan het behalen van de ambitie?

Beïnvloeden en interveniëren Hoe beïnvloed je als professional, bewust of onbewust? Met welke interventies kun je de processen en systemen beïnvloeden, buiten de vertrouwde denkkaders en bekende wegen om?

In de Leergang word je gestimuleerd een verbinding te maken tussen jouw nieuwe inzichten en jouw eigen werkpraktijk. Je betrekt de proceskundige noties op actuele vraagstukken uit jouw praktijk, zodat je je nieuwe perspectieven eigen maakt. Je voegt andere zienswijzen toe aan de organisatie waarin je werkt en je prikkelt jouw omgeving tot een respons. Het ontwikkelen van jezelf en de ontwikkelingen in jouw werkpraktijk gaan op deze manier hand in hand.