Systemisch Coachen met Talent

Focus op talent en resultaat

Professionals die zich op hun talent voelen aangesproken zijn meer betrokken, creatiever en productiever. In dit traject leer je over de achtergrond en krijg je vooral veel praktische tools om sterke punten en talenten van mensen te ontdekken en die te benutten als springplank voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Speciale aandacht besteden we aan het systemisch perspectief en de methodiek van talentopstellingen.

In dit traject staan twee vragen centraal:

  • Wat zijn mijn eigen talenten en energiebronnen? In welke context kom ik het best tot mijn recht? Hoe kom ik tot meer werkplezier en een goede energiebalans?
  • Hoe ondersteun ik (als HR-adviseur, coach of leidinggevende) anderen om vanuit sterke punten te werken? Ook (juist!) in lastige tijden waarin veel verandert in organisaties.

Brochure aanvragen

In dit traject leer je

  • Talent herkennen op verschillende manieren
  • Inzicht in de (theoretische) achtergrond, overwegingen (haken en ogen) en effecten van talentgericht werken voor jouw team of organisatie
  • Talentpatronen (belemmerende en constructieve denk- en handelingspatronen) en de dynamiek tussen talenten herkennen en effectief inzetten. Dit betekent vaak ook het leren ‘vrijmaken’ van talent
  • Talentgerichte functionerings-, loopbaan-, sollicitatie-, en coachgesprekken voeren
  • Een professionele talentlevensloop in kaart brengen
  • (project)Teams vormen op basis van talent
  • Persoonlijk leiderschap versterken gebaseerd én gericht op talent
  • Leren en ontwikkelen stimuleren vanuit talent

Centraal staat de methodiek van talentopstellingen om vanuit een systemisch perspectief vraagstukken in kaart te brengen. In een talentopstelling krijg je zicht op de dynamiek tussen jouw talenten en de patronen die je hebt opgebouwd, met als doel zelf de regie te nemen. In dit blogbericht vind je meer achtergrond over deze bijzondere werkvorm. In dit traject leer je naar talent kijken met een systemische blik, binnen een breder kader van de positieve psychologie en een waarderend perspectief. Zo maak je kennis met onder meer Voice Dialogue, Strengths Based Leadership, werken met (belemmerende en constructieve) overtuigingen, Solution Focused Approach, beeldend en biografisch werken, Job Crafting en Appreciative Inquiry. Met opzet kiezen we vormen die op verschillende manieren te gebruiken zijn, zodat je jouw eigen professionele werkwijze kunt ontwikkelen.