Verander-Express

Een interactieve ‘Thinkshop’

Bewust zijn van jouw eigen voorkeur, jouw eigen allergie en jouw eigen verhaal is van groot belang.
Wanneer je een rol speelt in het vormgeven van verandering helpt het om onderscheid te kunnen maken tussen wat zich in de realiteit afspeelt en wat jij bij voorkeur ziet of niet wilt zien in deze realiteit. Bewust zijn van jouw eigen stokpaardjes en jouw persoonlijke bias kan je helpen om scherper waar te nemen om vervolgens transparant en navolgbaar te zijn in de keuzes die je in veranderingsprocessen maakt.
Van jezelf weten hoe je kijkt en denkt maakt je een betere veranderaar.

Meer informatie aanvragen

De VeranderExpress is een interactieve ‘Thinkshop’ waarin je zelf aan de hand van korte interviewfragmenten één van de zes thema’s verkent en verdiept die spelen bij veranderingen in organisaties te weten:

  1. Macht
  2. Onvoorspelbaarheid
  3. Plezier
  4. Leiderschap
  5. Participatie
  6. Aandacht

De 14 geïnterviewden hebben ervaring met veranderen omdat ze bestuurder, adviseur, professor of consultant zijn. Ze vertellen niet zozeer over hoe het zou moeten maar ze delen hun ervaringen over hoe het gaat. Door hier naar te kijken en luisteren hopen we je aan te zetten tot onderzoek van je eigen perspectief. Juist de verschillen tussen de verhalen zetten aan tot nadenken. Juist andere opvattingen dan de opvattingen die je zelf al hebt dagen je uit om te reflecteren. Wanneer je tot nieuwe inzichten komt leidt dat tegelijkertijd tot nieuwe ‘veranderkundige’ opties.

De VeranderExpress is bedoeld voor iedereen die in de dagelijkse praktijk bezig is om zaken werkend te krijgen en te veranderen.
Groot of klein, complex of eenvoudig.
We dagen jou uit om jouw perspectief op je eigen vraagstuk te onderzoeken.