Strategisch Adviseren

Ervaren adviseurs en young professionals die hun eigen invloed willen versterken op het gebied van strategisch adivseren, vinden bij de FCE inspiratie en voeding. De leergangen van de FCE zijn daarom gericht op persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer.

De nadruk ligt op het strategisch adviseren en ontwerpen. En op jouzelf als belangrijkste instrument. Welke ontwikkelingen zie jij in jouw organisatie als het gaat om leren en ontwikkelen? Waar vind je dat het beter kan? En hoe geef je daar een impuls aan, door te overtuigen met jouw adviezen en bovenal met krachtige, gedragen interventies te komen? Dat leer je bij de FCE.

“De leergang heeft me niet alleen geholpen mijn professionaliteit verder vorm te geven maar ook (daardoor) mijzelf beter te begrijpen.”
– Jan Blok | NFI –