FCe festival – Bouwen aan Blijvende Verandering

 

In elke organisatie werken mensen aan vernieuwende initiatieven.
Neem een manager van afdeling productie die zelfsturing van de operatoren wil versterken of een leidinggevende die de P-gesprekken meer vanuit talenten wil vormgeven. Denk aan een  groep teamleiders die de lessen anders wil gaan roosteren of aan zorgteams die door anders samen te werken meer persoonsgerichte zorg willen leveren. Om deze initiatieven groter te laten groeien, worden vaak allerlei activiteiten georganiseerd.
Een training om te oefenen met talentgerichte P-gesprekken, een ontmoeting met het team om te reflecteren op de huidige manier van werken, of een klein actieonderzoek om erachter te komen hoe medewerkers te werk gaan.

Maar hoe weet je nu wat je wel moet doen en wat je beter achterwege kunt laten? En als je een bijeenkomst organiseert, hoe weet je dan of dat ook nuttig was en het mensen ook echt verder heeft geholpen in hun werk? En als je verschillende tools hebt ontwikkeld, gaan mensen er dan op een gegeven moment zelf mee verder of moet je dit blijvend organiseren?
Deze vragen houden ons al een poosje bezig.

Op vrijdagmiddag 26 november organiseren we het FCe-festival om de inzichten die we hebben opgedaan te delen en om samen te puzzelen op nieuwe vragen.
Het festival kun je zien als een open onderzoekskeuken waar je kunt luisteren naar een live radioshow en kunt deelnemen aan workshops en rondetafelgesprekken.
In de flyer FCe Festival Flyer 26 november kun je meer lezen over het festival, de inhoud en de kosten.
In  dit Position Paper: Position Paper Festival Bouwen aan blijvende verandering lees je de inhoudelijke achtergrond bij de drie onderzoekslijnen die we hebben opgezet.