Faciliteren en begeleiden van effectieve verandering

Jouw persoonlijke ontwikkeling als hefboom voor stevig vakmanschap

Januari 2024 gaan Kris Snick en Sofie Hendrikx van start met de vijfde editie van de leergang ‘Faciliteren en begeleiden van effectieve verandering’. In dit jaartraject zien we persoonlijke ontwikkeling als hefboom om jouw vakmanschap te versterken. We reiken deelnemers nieuwe taal, theorieën en ervaringen aan om met meer zelfbewustzijn en autonomie, teams en organisaties te leiden en te begeleiden. De groep biedt hierbij een veilige en uitdagende context om te experimenteren en vertrouwen te bouwen om het geleerde in de praktijk te brengen.

Want als jij jouw unieke kracht echt kent en toont aan de wereld, dan creëer je wezenlijke impact.

 

Meer informatie aanvragen

Situering

Jij bent zelf het belangrijkste instrument om verandering te brengen. In deze ervaringsgerichte ontwikkelingsreis ontdek en finetune jij jouw essentie als professional. We reiken een divers palet van methodieken en theorieën rond leren en ontwikkeling aan en je leert krachtige interventies te ontwerpen en te begeleiden – dicht bij jezelf en in verbinding met de ander. We benadering leren en verandering eveneens vanuit een holistisch perspectief.  Naast groei in je cognitieve en relationele intelligentie, zetten we ook in op de ontwikkeling van het fysiek én spiritueel bewustzijn in het (bege)leiden van groepen en organisaties. Tot slot besteden we veel aandacht aan de vertaling naar de praktijk, enerzijds door de groep als experimenteerplek, en anderzijds door deelnemers aan te moedigen het geleerde toe te passen in hun dagelijks werk of organisatie.

Doelgroep

Diversiteit binnen de deelnemersgroep is één van de instrumenten om een rijke leerervaring te creëren voor de deelnemers. We kiezen er bovendien bewust voor om het aantal deelnemers te beperken tot 12. We verwelkomen enerzijds mensen die in een organisatie werken en met leren en ontwikkeling bezig zijn (bv. interne leeradviseurs, leidinggevenden en HRD-professionals) en anderzijds ook mensen die teams of organisaties begeleiden of ondersteunen (in een rol als organisatieadviseur, procesbegeleider of coach). Deze opleiding was in het verleden ook al zeer relevant voor mensen die de overstap willen maken van een interne rol naar een job of als zelfstandig adviseur of externe procesbegeleider.

Programma

We werken in twee- of driedaagse met een diverse groep van 12 professionals. Binnen elke twee- of drieedaagse creëren we een intieme ruimte waar leren en ontwikkeling gestimuleerd wordt:

  • Een plek waar mentale ruimte en rust ontstaat om persoonlijke groei en verdieping in het eigen vakmanschap mogelijk te maken.
  • Een voedingsbron waarbij begeleiders Sofie en Kris en gastdocenten (experten in het vak van leren en ontwikkeling) praktische tools, inhoudelijke kaders en expertise aanreiken die we relevant achten voor het vak vandaag en morgen.
  • Een werkpraktijk waarbij we vertrekken vanuit de leer- en ontwikkelvragen die deelnemers inbrengen en samen zoeken hoe we inspirerende tools en inhoudelijke kaders toepasbaar kunnen maken in de eigen praktijk.
  • Een experimenteerruimte waarbij je specifieke interventies ontwerpt en uitprobeert in jouw eigen werkpraktijk. We gaan tijdens het leertraject concreet interventies uitproberen en oefenen in de eigen en/of ander organisaties.
  • Een reflectiemoment waarbij je leert van opgedane ervaringen of experimenten en uitgedaagd wordt door de begeleiders of mededeelnemers om deze verder te verdiepen.
  • Een inspiratieplek waarbij we telkens verschillende perspectieven aanreiken om te kijken naar een bepaald vraagstuk en jou uitdagen om jouw persoonlijke visie en vakmanschap te ontwikkelen.