Masterclass Imperfect Adviseren

Geef betekenis aan een onaffe situatie

Voor wie is deze masterclass?
Deze masterclass is ontworpen voor adviseurs en projectleiders die op zoek zijn naar de diepere betekenis van hun lastige ervaringen en die nieuwsgierig zijn naar de waarde van het verkennen van de imperfectie in het werk.

Hoe krijgt de masterclass vorm?
Je bent gedurende drie maanden onderdeel van een leergroep van collega-professionals. Samen reflecteer je zowel online als in een live bijeenkomst op ervaringen uit het werk. Gedurende deze maanden heb je de beschikking over inspiraties, instructies en uitwisseling in een online webomgeving.

Je ontdekt:

  • een verdiepend inzicht in je professionele opvattingen over perfectie en imperfectie
  • de werking van deze opvattingen in je professionele houding en gedrag
  • vanzelfsprekendheden over je rol te herkennen om daar eventueel vervolgens in te kunnen variëren
  • alternatieve manieren van kijken en handelen die een ander licht schijnen op je werkpraktijk

Direct inschrijven

De Masterclass Imperfect Adviseren is een korte ‘leergang’ waarin je verdiepende inzichten verwerft vanuit juist de lastige momenten in het werk als adviseur. De masterclass bestaat uit een combinatie van schrijven, online uitwisselen en een verdiepende bijeenkomst. De narratieve methode staat centraal waarin je leert hoe je een ervaring uitwerkt in een verhaal. Dit verhaal is de basis voor je reflecties en leren in deze Masterclass over je eigen handelen en je eigen kijk op perfectie en imperfectie. De masterclass doorloop je met in 8-10 mede-deelnemers en 2 auteurs van het boek ‘Imperfecte Adviseur’. De leergang wordt verder ondersteund door een website met input van de auteurs en een plek om uit te wisselen met andere deelnemers.