Nieuwe naam vertrouwd traject: Systemisch coachen met talent

Sinds 2011 begeleiden Margriet Schut en Brenda Vos het leertraject Systemisch en Talentgericht Werken de naam van het traject is gewijzigd in Systemisch coachen met talent!

Waarom zijn jullie destijds dit originele traject begonnen?
We zijn beiden ervaren coaches, systemisch opgeleid en we werken graag vanuit energie en talent van mensen. We voelden enorme zin om samen te werken, ook omdat we elkaar aanvullen op ervaring en levensfase. En er altijd wat gebeurt als we samen aan de slag zijn. Brenda had het idee van ‘talentopstellingen’ bedacht – en dat wilden we verder uitwerken en vormgeven. Een FCE-leertraject leek ons daar een heel goede plek voor. Samen met deelnemers verder verkennen en verdiepen.

Wat zijn de thema’s?
Centraal staat het onderzoeken van de dynamiek tussen ieders eigen talenten en die van anderen, en de vraag hoe je regie kunt nemen op hoe je talenten inzet. Sommige mensen ontdekken bijvoorbeeld dat ze het talent van ‘organisator’ constant voorop hebben staan, maar een kwaliteit als ‘harmonie’ nauwelijks inzetten. Als je dat weet, kun je bewuster keuzes maken, en dus effectiever en met meer energie werken.

Deelnemers geven ons regelmatig terug dat ze herwaarderen wat ze vanzelfsprekend zijn gaan vinden bij zichzelf en anderen. Dat ze effect ervaren van een waarderend – we noemen het eigenlijk liever een realistisch – perspectief op wie mensen van nature zijn.

Wie doen er mee?
In dit leertraject werken we altijd met een kleine groep van 8-10 mensen. Coaches, managers, opleidingsadviseurs, HR professionals… Deze omvang geeft veel ruimte voor co-creatie. We kunnen inspelen op de specifieke behoeften van de groep en al doende ieders methodieken, talentaanpak en kennis rond talent verder ontwikkelen en verfijnen. Die individuele aandacht vinden wij prettig werken en bovendien leren we zo zelf ook elke keer weer.

Hoe gaan jullie te werk?
We werken met vragen vanuit ieders organisatiecontext en verbinden die met het talentperspectief. We vertrekken dus niet vanuit de theorie maar bieden die wel aan. Mensen komen met een casus uit de eigen praktijk en daar gaan we mee aan de slag. Daarnaast bieden we tools aan die ze als (HR)adviseur, coach en leidinggevende direct kunnen toepassen.

We maken een dubbelslag: mensen leren hun eigen talenten kennen en (mede daardoor) kunnen ze anderen beter ondersteunen om talentgericht te werken.

Waarom kiezen jullie nu voor een nieuwe naam?
Met de nieuwe naam ‘Systemisch coachen met talent’ willen we nog sterker aangeven waar de essentie ligt. Het systemisch perspectief (met en zonder opstellingen) geeft diepgang en samenhang, waardoor je kunt zien en ervaren hoe je recht kunt doen aan de kracht van mensen in de juiste (werk)context.

Wanneer gaan jullie weer van start?
De startdata vind je op de pagina van het leeraanbod inclusief meer informatie over dit traject: Systemisch coachen met talent