Blog: Imperfect adviseren – kwetsbaarheid in een ander daglicht

  

Barbara van der Steen & Martijn van Ooijen

Eén van de uitdagingen vandaag de dag is om jouw eigen weg te vinden in een samenleving met steeds meer vrijheid, keuzes en overwegingen. Of het nu gaat om hoe je jouw vrije tijd besteedt, met wie je wel of juist niet omgaat of de telkens terugkerende vraag ‘hoe je jouw werk of project vormgeeft’.

Een vloeibare tijd
We leven in een vloeibare tijd, waarin de maatschappelijke orde, de kerk, de familie en de normen van de voorgangers in de samenleving niet automatisch maatgevend meer zijn. We worden uitgedaagd om continu na te denken over ‘hoe jij het wilt en wat jij belangrijk vindt’. Zygmunt Bauman beschrijft in zijn boek Liquid Times hoe ieder mens in deze tijd een eigen ‘design’ te maken heeft van hoe hij wil werken en leven. De oude orde waarin je in de voetsporen van jouw ouders trad en het klassieke gezin het bekende model was (omdat dat nu eenmaal zo ging) is op veel plekken in onze samenleving voorbij.

Ieder zijn eigen design
We mogen en moeten ons leven steeds meer ‘ontwerpen’ en dan ontdekken we dat dat nog niet zo eenvoudig is. Een bijzonder verschijnsel is dat we juist met het afnemen van de kaders meer streven naar de perfectie in ons leven. Je moet een ‘alleskunner’ zijn: de beste vriend, een behulpzaam mens, grappig, gevat, knap, vlot, slim, rijk, populair… De lucht is bedrukt met een voortdurend streven naar een foutloos en succesvol bestaan.

De last van het romantische ideaal
Bijzonder genoeg leidt juist deze vrijheid tot meer twijfel, ongemak en een gevoel van kwetsbaarheid over of we het wel ‘goed’ doen (De Botton, 2004). De Botton beschrijft in zijn boek Statusangst hoe het romantische ideaal ons telkens bij de neus pakt. We verwachten ook in het werk te veel romantiek van onze collega’s, bazen, projecten en banen. Het moet allemaal geluk brengen en als dat niet zo werkt dan heroverwegen we onze keuzes.

Nobody is perfect
Juist in ons complexe werk hebben veel professionals projecten of situaties die stagneren, pijnlijk aflopen of die zelfs na een keurige evaluatie onaf blijven voelen. En juist in ons vak, dat zich typeert door uniciteit en mensenwerk, bestaat er geen alomvattend handboek met de 10 stappen tot een ‘goede adviseur’.

Juist deze ongrijpbare, verwarrende kant van ons werk hebben wij met zeven adviseurs beschreven. We hebben vooral de ‘imperfectie’ van het organisatieadvieswerk onderzocht voor ons boek ‘Imperfecte Adviseur’.

Hierin hebben we er voor gekozen juist die ervaringen te delen die niet goed afliepen. Af en toe houdt het namelijk gewoon even op en is er simpelweg geen uitweg; soms gebeuren er totaal onverwachte dingen waar je op dat moment geen raad mee weet.

De masterclass Imperfect adviseren, geef betekenis aan een onaffe situatie
Door open te staan voor de imperfecties van en in het werk duikt ook de vraag op hoe je als professional, en dus als mens, omgaat met imperfectie. Kun je het van jezelf accepteren dat je op gezette tijden imperfect bezig bent? Moet je wel perfect zijn? Of moet je juist in staat zijn om imperfectie te verduren? En: schuilt er in imperfectie niet ook schoonheid? Deze vragen hebben we in 2018 verkend met tien deelnemers in de masterclass Imperfect adviseren. Een mooie reis met tien verhalen, nieuwe betekenissen, verrijkende gesprekken en verdiepende reflecties.

Zij ontdekten onder andere hoe je een onaffe situatie of project mentaal kunt afronden en wat je ervan kunt leren. Deze reis smaakte naar meer en op 2 oktober 2019 start er een tweede groep.
Doe je mee?  Masterclass Imperfect adviseren

Bronnen

  • Imperfecte adviseur, persoonlijke verhalen over het werk (2016). Auteurs: Mieke Moor, Antonie van Nistelrooij, Marcel Kuhlmann, Barbara van der Steen, Aart Goedhart, Thijs Homan & Martijn van Ooijen. K&S Publishers.
  • Liquid Times (2007). Zygmunt Bauman. Polity Press.
  • Statusangst (2004). Alain de Botton. Olympus.