Adviseren & Ontwerpen voor Leren in Organisaties

Voorheen Corporate Learning en Ontwerpen van Leertrajecten

Adviseur op het gebied van HRD, Opleiding & Ontwikkeling of L&D? En op zoek naar versterking van jouw vakmanschap? Deze leergang helpt je om jouw rugzak te vullen met vakkennis, modellen en tools op het gebied van ontwerpen, adviseren en leren.

Halverwege het jaar kies je een profiel: ontwerper of adviseur. Zo breng je een eigen accent aan in jouw vakmanschap. Tegelijkertijd krijg je van beide sporen in het traject voldoende mee om je te ontwikkelen tot een allround professional.

NB Dit traject is het resultaat van een grondige update van de vertrouwde leergangen ‘Corporate Learning’ en ‘Ontwerpen van Leertrajecten’. 

Meer informatie aanvragen

In Adviseren & Ontwerpen voor Leren in Organisaties versterk je alle bekwaamheden die je nodig hebt voor een gedegen advies- of ontwerprol op het gebied van Learning & Development of HRD. De nadruk ligt op oppakken van een concreet opleidings- of ontwikkelingsvraagstuk in de organisatie en daarvoor een effectieve oplossing(srichting) ontwerpen. Als deelnemer ontwikkel je jezelf als professional die het leren in de organisatie bevordert. Daarbij komen drie thema’s steeds terug:

Ontwerpen van krachtige leerinterventies– Je verruimt jouw perspectieven, methodieken en vaardigheden als adviseur en ontwerper. Je leert scherpe analyses maken, onderbouwde adviezen geven en krachtige trajecten ontwerpen waarin leren (een deel van) de oplossing van een organisatievraagstuk is.

Adviseren met impact – Je leert hoe je effectief kunt zijn in het nemen van invloed in gesprekken en in processen in organisaties. Je vergroot zo jouw waarde als (intern) adviseur voor huidige en toekomstige opdrachtgevers.

Persoonlijke ontwikkeling – Je bouwt jouw eigen stevigheid en persoonlijke kracht verder uit. Je werkt aan het optimaal benutten van jouw persoonlijke talenten zodat je in jouw advies- en ontwerpwerk een eigen kleur ontwikkelt en sterk staat.

In de leergang werk je aan zeven bekwaamheden:

  1. Creëren van een eigen adviesrol
  2. Verbinden van leren en werken
  3. Vernieuwen van het denken over leren
  4. Ontwerpen van leerinterventies
  5. Faciliteren van leerprocessen
  6. Onderzoeken van vragen uit de praktijk
  7. Vormgeven van de persoonlijke ontwikkeling en leeromgeving.

Deze bekwaamheden krijgen voor de rol van ontwerper en die van adviseur deels een eigen invulling. Dat geldt ook voor de proeve van bekwaamheid waarmee je het jaar afsluit. Hier vind je de brochure van de leergang: Adviseren & Ontwerpen voor leren in organisaties