Adviseren & Ontwerpen voor Leren in Organisaties

Voorheen Corporate Learning en Ontwerpen van Leertrajecten

Adviseur op het gebied van HRD, Opleiding & Ontwikkeling of L&D? En op zoek naar versterking van jouw vakmanschap? Deze leergang helpt je om jouw rugzak te vullen met vakkennis, modellen en tools op het gebied van ontwerpen, adviseren en leren.

Halverwege het jaar kies je een profiel: ontwerper of adviseur. Zo breng je een eigen accent aan in jouw vakmanschap. Tegelijkertijd krijg je van beide sporen in het traject voldoende mee om je te ontwikkelen tot een allround professional.

NB Dit traject is het resultaat van een grondige update van de vertrouwde leergangen ‘Corporate Learning’ en ‘Ontwerpen van Leertrajecten’. 


Direct inschrijven

In Adviseren & Ontwerpen voor Leren in Organisaties versterk je alle bekwaamheden die je nodig hebt voor een gedegen advies- of ontwerprol op het gebied van Learning & Development of HRD. De nadruk ligt op oppakken van een concreet opleidings- of ontwikkelingsvraagstuk in de organisatie en daarvoor een effectieve oplossing(srichting) ontwerpen. Als deelnemer ontwikkel je jezelf als professional die het leren in de organisatie bevordert. Daarbij komen drie thema’s steeds terug:

Ontwerpen van krachtige leerinterventies– Je verruimt jouw perspectieven, methodieken en vaardigheden als adviseur en ontwerper. Je leert scherpe analyses maken, onderbouwde adviezen geven en krachtige trajecten ontwerpen waarin leren (een deel van) de oplossing van een organisatievraagstuk is.

Adviseren met impact – Je leert hoe je effectief kunt zijn in het nemen van invloed in gesprekken en in processen in organisaties. Je vergroot zo jouw waarde als (intern) adviseur voor huidige en toekomstige opdrachtgevers.

Persoonlijke ontwikkeling – Je bouwt jouw eigen stevigheid en persoonlijke kracht verder uit. Je werkt aan het optimaal benutten van jouw persoonlijke talenten zodat je in jouw advies- en ontwerpwerk een eigen kleur ontwikkelt en sterk staat.

In de leergang werk je aan zeven bekwaamheden:

 1. Creëren van een eigen adviesrol
 2. Verbinden van leren en werken
 3. Vernieuwen van het denken over leren
 4. Ontwerpen van leerinterventies
 5. Faciliteren van leerprocessen
 6. Onderzoeken van vragen uit de praktijk
 7. Vormgeven van de persoonlijke ontwikkeling en leeromgeving.

Deze bekwaamheden krijgen voor de rol van ontwerper en die van adviseur deels een eigen invulling. Dat geldt ook voor de proeve van bekwaamheid waarmee je het jaar afsluit.

Het jaar is opgebouwd uit tien (veelal tweedaagse) bijeenkomsten waarin inhoudelijke verdieping centraal staat en je kunt oefenen met verschillende aanpakken voor analyse, ontwerp en onderzoek, en adviesvaardigheden. Tussendoor werk je aan een project uit jouw eigen praktijk dat fungeert als proeve van bekwaamheid.

De leerbijeenkomsten zijn een belangrijk moment om nieuwe inspiratie op te doen en van en met elkaar te leren. Voor elke bijeenkomst ontvang je literatuur en voorbereidingsopdrachten via het online platform. We geven deze opdrachten zodanig vorm dat je geïnspireerd raakt om online al actief met de inhoud van een blok aan de slag te gaan, in interactie met collega-deelnemers, begeleiders en eventuele gastdocenten. Tijdens de bijeenkomst ligt de nadruk op het verder verdiepen en toepassen van de theorie. We maken opdrachten, proberen instrumenten uit en oefenen met eigen cases.

Tijdens de bijeenkomsten gaan we actief aan de slag met onderwerpen als:

 • Visie en perspectieven op leren; leertheorieën
 • Verkennen en analyseren van (leer)vraagstukken
 • Waarderend kijken en werken; leren en adviseren vanuit een talentgerichte invalshoek
 • Ontwerpbenaderingen en design thinking
 • Speels ontwerpen en actieve werkvormen
 • Strategisch en intuïtief adviseren
 • Kennisproductiviteit, lerende organisatie en vensters op HRD

De eerste maanden ligt de nadruk op het aanleren van tools en theorie: het achtvelden model voor analyse van leervragen, het maken van een impact map, werken met ‘kritische incidenten’ als ontwerptool, sterke puntentheorie, de driehoek van verantwoordelijke samenwerkingsrelaties… Zodat je snel veel beweging kunt maken in het leervraagstuk waaraan je werkt.

In januari leg je een eerste tussenproeve af: een literatuuranalyse met adviesvoorstel over een zelfgekozen onderwerp of een eerste ontwerp. Je ontmoet hierbij ook al de referent die je bij het eindgesprek in juni opnieuw ziet.

Na die tijd ga je aan de slag met uitwerken en verdiepen van jouw opdracht. In de leergang zit een ontwerp- en advieslab, waarbij je aan de slag gaat met een vraagstuk van een andere organisatie dan die van jezelf, Masterclasses over onderwerpen als breinleren en gamification, een onderzoekspraktijkdag waarin je leert zelf onderzoek op te zetten…

In juni rond je af met een portfolio dat je bespreekt in een proevegesprek met een FCE begeleider, een onafhankelijke externe referent en jouw eigen opdrachtgever.

De studiebelasting voor deze leergang is 35 à 45 dagen inclusief de bijeenkomsten.

De docenten hebben allemaal ruime ervaring als adviseur en ontwerper en zijn verbonden aan Kessels & Smit, The Learning Company. Ze zijn auteur van verschillende publicaties en faciliteren de bijeenkomsten, verzorgen de vaste onderdelen, waarborgen continuïteit en synergie en ondersteunen je bij het leerproces.

Theo Visser gaat graag praktisch aan de slag met vraagstukken die er toe doen. Hij ondersteunt mensen om in een opwaartse spiraal te komen en progressie te boeken. Door weer scherp voor ogen te krijgen waar je het allemaal voor doet. Waar zit jouw energie? Wanneer gaan jouw ogen glimmen en ga je fluitend naar het werk? Hij maakt gewoontes bespreekbaar en daagt mensen uit.

Erik Deen is gefascineerd door het vakmanschap dat mensen laten zien in hun werk. Wat maakt een vak bijzonder? Wanneer ben je ergens goed in? Hoe kun je dat vak onder de knie krijgen? En hoe verhoudt de ruimte voor vakmensen zich tot de grenzen die je in organisaties tegenkomt? Deze nieuwsgierigheid is een belangrijk deel van het plezier in zijn rol als begeleider van het basisjaar. Hij schreef samen met Mariël de compleet vernieuwde druk van het boek Opleidingskunde dat we tijdens het basisjaar als inspiratiebron gebruiken.

Mariël Rondeel houdt zich het liefst bezig met het relationeel ontwerpen van effectieve leeromgevingen in en rond het dagelijkse werk. Daarbij benut zij de kracht van wat er al is en richt zij het ontwerpproces in als leerproces voor alle betrokkenen. Zij schreef samen met Erik de compleet vernieuwde druk van het boek Opleidingskunde dat we tijdens het basisjaar als inspiratiebron gebruiken.

“Na een drastische loopbaanverandering (want ik kwam niet uit dit vak) heeft de leergang bij de FCE mij versneld en gedegen wegwijs gemaakt in de wereld van leren.”
– Bart de Koning | Océ –

“De leergang heeft mij bevestigd in wat ik al wist: werken in het veld van leren en ontwikkelen is het leukste dat ik kan en wil doen. Daarnaast heb ik er vele tools voor analyse, ontwerp en advies opgedaan. En een groot aantal zeer inspirerende momenten met de begeleiders, gastdocenten en deelnemers. Ik zeg doen!”
– Hans de Gruijter | zelfstandig adviseur –

“Door me tijdens de leergang uitgangspunten rondom “leren en ontwikkelen” eigen te maken is het me gelukt een persoonlijk fundament te creëren om vanuit te werken, voor nu en de komende jaren.”
– Edward Jacobs | Kenteq –

De volgende leergang start in september 2018 en is gepland op de volgende dagen/data:

Vrijdag 21 september 2018
Donderdag 4 en vrijdag 5 oktober 2018
Donderdag 1 en vrijdag 2 november 2018
Donderdag 6 en vrijdag 7 december 2018
Donderdag 24 en vrijdag 25 januari 2019
Donderdag 14 februari 2019
Woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 8 maart 2019
Donderdag 18 april 2019
Donderdag 23 mei 2019
Donderdag 13 en vrijdag 14 juni 2019

De kosten voor dit traject bedragen € 6.500,00 vrij van BTW. Dit bedrag is inclusief intakegesprek, literatuur, overig lesmateriaal, twee coachgesprekken, intervisie en twee bijeenkomsten met externe referenten.

De verblijfskosten bedragen € 1.100,00 excl. 21% BTW voor de locatie, lunches en eventuele diners. Deze kosten worden door de locatie (Maliebaan45) in rekening gebracht.

De locatie voor deze leergang is Maliebaan 45 in Utrecht. Op 12 oktober en 6 en 7 december werken we in Conferentiecentrum Drakenburg in Baarn.