Verhalen Veranderen

Beweging brengen in teams en organisaties

Dit traject is bedoeld voor leidinggevenden en professionals die de kracht van verhalen willen ervaren en nieuwsgierig zijn hoe zij deze nog meer in kunnen zetten voor (team)coaching en organisatieontwikkeling. De auteurs van het boek ‘Verhalen Veranderen’ delen theorie en concepten, voorbeelden uit hun eigen werkpraktijk en praktische werkvormen om met verhalen te werken in de context van organisatieverandering en teamontwikkeling.

Het programma bestaat uit een afwisseling van theorie met het ervaren van verhalende werkvormen en ondersteuning bij het toepassen van verhalend veranderen in jouw eigen werkpraktijk.

Meer informatie aanvragen

Wie aan verandering werkt in organisaties, komt vroeg of laat verhalen tegen. Over wat een goed team is, bijvoorbeeld. Over hoe het nu gaat. Of over hoe de toekomst eruitziet. Soms zijn ze bewust, soms wat meer impliciet, maar ze hebben altijd invloed. Door verhalen te vangen, ontrafelen en zichtbaar te maken, kun je je er samen toe verhouden en ervoor kiezen om nieuwe plot­ lijnen te ontwikkelen. Om zo beweging mogelijk te maken.

Verhalen in organisaties

Als coaches en organisatieontwikkelaars merken we het elke dag: de verhalen waar we als mensen in leven en werken sturen ons, dikwijls zonder dat we doorhebben op welke manier – of in welke mate. Die rol en werking van verhalen in organisaties fascineren ons al jaren: hoe ze mensen vast kunnen zetten óf juist voor verandering kunnen zorgen. Hoe ze kunnen verbinden en betekenis geven of juist afstand en verwarring scheppen. En vooral: de ruimte en beweging die ontstaat als je de bestaande verhalen over mensen zelf, de organisatie en de omgeving zichtbaar weet te maken, samen kunt ontrafelen en durft te vernieuwen. De leergang Verhalen Veranderen verkent de manier waarop je kunt werken met verhalen in de context van organisatieverandering en teamontwikkeling.

‘Verhalen’ in meervoud, want naast het dominante verhaal zijn er altijd andere verhalen in elke persoon, groep of organisatie. Die meerstemmigheid kan productief uitpakken: perspectieven die elkaar corrigeren, aanvullen of verdiepen. Maar net zo vaak ontstaat er een kakofonie, of doet een belangrijk deel van de invalshoeken nooit mee. Hoe zorg je dat de verschillende verhalen elkaar versterken en bijdragen aan de onderlinge verbinding? En hoe kom je samen tot nieuwe verhalen die uitnodigen tot actie?

Zeker complexe vraagstukken of contexten vragen om een andere benadering. Verhalend veranderen kan juist in die complexiteit zorgen voor betekenis en beweging. Het gaat daarbij niet om een mooie gepolijste corporate story te maken, evenmin gaat het alleen om het verhaal van de leider. Het gaat erom al die kleine verhalen en anekdotes van iedereen te benutten om tot beweging te komen en betekenis te creëren.