De week van de FCE – online Proeverij van 11 t/m 15 mei

11 mei 2020 | Online

We hopen dat het jullie goed gaat in deze roerige tijden. Van dag-tot-dag leven en doen wat nodig is en wat kan, is nu de kunst. En tegelijkertijd kijken we af en toe ook alweer vooruit. Zo hopen we na de zomer weer een aantal van onze trajecten op het gebied van leren, ontwikkelen en veranderen op te starten.
Als je nieuwsgierig bent naar wat wij te bieden hebben voor jouw vakontwikkeling, dan nodigen we je van harte uit voor de ‘online’ editie van onze jaarlijkse proeverij. In de week van 11 t/m 15 mei is er elke dag gelegenheid om kennis te maken met een leergang in een online bijeenkomst van 15.00 – 17.00 uur.
Je kunt je voor één of voor meerdere bijeenkomsten opgeven.

Het idee van de ‘Proeverij’

Kleinschalig, persoonlijk, gericht op leren door doen en verdiepen en op leren van en met elkaar… Die uitgangspunten van onze FCE leertrajecten vind je ook terug in de opzet van de proeverij. In een blokje van 2 uur:

  • maak je kennis met de begeleiders en met mogelijke andere deelnemers
  • is er ruimte voor het verkennen van jouw leervragen
  • komt een korte praktische uitleg van de opzet van het traject voorbij
  • en… doe je een korte leeractiviteit waarmee je al even aan de slag bent.

Verder is elke bijeenkomst net even anders, want op maat gemaakt voor dat traject.

De Leergangen

11 mei
Adviseren & Ontwerpen voor Leren in Organisaties
… onze meest bekende leergang voor adviseurs op het gebied van leren & ontwikkelen, of HRD start in oktober en loopt door tot half juni 2021. De focus ligt op het versterken van je ontwerp- en advieskracht. Kerndocenten zijn Theo Visser, Mariel Rondeel en Erik Deen (auteurs van ‘Opleidingskunde‘).

12 mei
Ontwerpen & Faciliteren van Online en Blended leren
… is natuurlijk ook een blended traject! Sibrenne Wagenaar en Joitske Hulsebosch starten op 14 september met een nieuwe groep ontwerpers die hun bekwaamheid in het werken met online leren willen versterken.

13 mei
Systemisch Coachen met Talent
… start op 8 oktober met een tweedaagse en daarna drie losse dagen. Onder begeleiding van Margriet Schut en Brenda Vos leer je hier hoe je coacht op talent en er meer mee kan doen in samenwerking, onder andere met talentopstellingen.

14 mei
Faciliteren als Persoonlijk vakmanschap
… de tweede editie van dit traject, zeker voor de Vlaamse collega’s interessant. Je leert hier jouw eigen kracht als ontwerper en begeleider te ontdekken, krachtige interventies te bedenken en uit te voeren en zo nog meer impact te genereren in het begeleiden van veranderings- en leerprocessen. De start is op 17 september. Lees hier de blogs van begeleiders Kris Snick en Sofie Hendrikx schreven.

15 mei
Proceskunde, Werken met Aandacht
… een traject voor managers, adviseurs, facilitators die processen van samenwerken en de dynamiek tussen mensen beter willen leren begrijpen. En/of die daarin daarin speelser en creatiever willen leren interveniëren. De 10de (lustrum)editie van deze leergang start op 1 oktober. Wederom onder begeleiding van Aart Goedhart en Barbara van der Steen (auteurs van ‘Proceskunde‘).

Tot slot nog even dit…

Niemand van ons kan in de toekomst kijken. En hoewel we het beste hopen, zou het ook zo maar kunnen dat het ook na de zomer nog nodig is om te werken en leven met maatregelen om het coronavirus te bestrijden.
We zullen er dan natuurlijk – zoals we ook nu doen – zo goed mogelijk op inspelen: online varianten maken waar dat wenselijk en mogelijk is, bijeenkomsten verplaatsen naar een later moment waar dat juist het beste past. Altijd in overleg met onze deelnemers.

Meedoen?
Als je geïnteresseerd bent om deel te nemen aan één of meerdere proeverij-bijeenkomsten kun je je aanmelden bij Janni Schipper, via [email protected].
We horen en zien je graag!